"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

„Ja jestem dobrym pasterzem”. Tak mówi o sobie Jezus. Aby przyjąć Go jako swojego pasterza, trzeba uznać swój owczy „status”. Zgodzić się z tym, że sam nie dam rady przejść dobrze przez życie.
Potrzebuję przewodnika, opiekuna, nauczyciela, kogoś, kto mnie wyciągnie z kłopotów, opatrzy rany. Przekaz, który płynie ze świata, nie sprzyja odkryciu w sobie zagubionej owcy. Słyszymy przesłanie dokładnie odwrotne: szukaj siebie, uwierz w siebie, słuchaj siebie, realizuj swoje pragnienia, masz prawo do szczęścia. I dalej: bądź dojrzały, czyli odrzuć rady pasterzy, bo sam wiesz, co jest dla ciebie dobre; nie pozwól sobą manipulować, wyrwij się z wszelkich zależności, sam decyduj o swoim życiu. Chór wilków, który głośno wyśpiewuje takie melodie, mruczy pod nosem: „Owieczko, będziesz nasza”. Im nie chodzi bowiem wcale o szczęście owiec, ale o to, że taka wyemancypowana spod opieki pasterza owca jest łatwym łupem. Będzie tańczyć tak, jak jej zagrają, przekonana, że jest wolna i sama tak wybrała.
 
 
 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

„Gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam”.
Dwaj uczniowie po powrocie z Emaus opowiadają braciom o swoich przeżyciach. Dzielą się tym, co sami otrzymali od Zmartwychwstałego. Ich serca zapłonęły wiarą, miłością, nadzieją. Chcą przekazać coś z tego ognia innym. Jezus objawia się dokładnie w tym momencie, gdy o tym mówią. Kiedy dzielimy się wiarą z innymi, Jezus sam przychodzi. Umacnia nasze nieporadne słowa swoją obecnością. Dzielenie się słowem Bożym jest zawsze dzieleniem się Jezusem. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, lecz Słowa.
 
 
 

VII TYDZIEŃ BIBLIJNY

III Niedziela Wielkanocna (19 kwietnia br.) zwana Niedzielą Biblijną, rozpoczyna VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15) . Tydzień Biblijny potrwa do 25 kwietnia r. Jest on organizowany z inicjatywy „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. Celem działania „Dzieła Biblijnego” jak i VII Tygodnia Biblijnego jest pogłębianie zrozumienia Pisma Świętego. Czas VII Tygodnia Biblijnego ma również na celu zainteresowanie i zmobilizowanie katolików do czytania Pisma Świętego.


NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Drzwi były zamknięte z obawy”. Uczniowie są zamknięci w swoim lęku.
Przygniatają ich obawy o przyszłość. Jakże często my też bywamy zamknięci w świecie swoich lęków, pytań, zwątpień. Gdy na głowę człowieka spada krzyż, wtedy wycieka z niego życie. Kiedy słyszymy informacje o zamachach, spadających samolotach, wojnach, wtedy zaczynamy się bać. Korzeniem wszystkich lęków jest strach przed śmiercią. Jezus wchodzi w sam środek tych naszych obaw i przynosi pokój. Zmartwychwstały obdarowuje ludzi łaską panowania nad lękiem, wyciszenia obaw. On zwyciężył śmierć. Tu bije źródło nadziei silniejszej od wszelkich „zamkniętych drzwi”, czyli sytuacji bez wyjścia. Ktoś, kto nie boi się śmierci, niczego się już nie obawia.
 
 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

„Zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. O zmartwychwstaniu najpierw mówią martwe znaki – pusta pieczara grobu i odsunięty kamień.
„Mówią” pośrednio, nie wprost, ale dają wyraźny sygnał: „coś się tutaj stało”. Nikt normalny nie zakłada, że można wyjść z grobu. Maria Magdalena, mimo smutku i nadwrażliwości, myśli bardzo trzeźwo. Ktoś zabrał ciało, nie wiadomo dokąd, trzeba je odnaleźć. Więc biegnie w te pędy do Piotra i Jana, aby im zdać sprawę z tego odkrycia. Staje się w ten sposób pierwszym zwiastunem tajemnicy zmartwychwstania. To kobiety pierwsze odkrywają, że Jezus żyje. Może dlatego, że to one wytrwały pod krzyżem do końca? Może dlatego, że kobiety są jakby bliżej tajemnicy życia przez doświadczenie macierzyństwa? Aby żyć na ziemi, człowiek musi wyjść z łona matki. Aby żyć w niebie, musi wyjść z grobu, z łona ziemi.
 
 

piątek

Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek - Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy wszystkich Parafian na uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Bagnie. Nie będzie Liturgii Wielkiego Czwartku w kościołach pomocniczych. Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Bagnie do godz. 22:00
Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Jezusa. Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy w Bagnie od godz. 11:00. O godz. 14:00 zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową w Bagnie, Godzięcinie i Wielkiej Lipie. Po nabożeństwie adoracja w tych kościołach. Liturgia Wielkiego Piątku w Bagnie, Godzięcinie i Wielkiej Lipie rozpocznie się o godz. 18:00. Po Liturgii adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22:00.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły - bez pokarmów mięsnych i alkoholu, oraz tylko jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.