"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie”. Zestawienie narodzin Jezusa z pierwszym rzymskim cesarzem oraz spisem ludności jest celowym zabiegiem ewangelisty. Cesarz zarządził spis ludności w „całym świecie” (gr. oikoumene oznacza „ziemia zamieszkana”). Chodziło o Cesarstwo Rzymskie, ale władca Rzymu miał ambicję panowania nad całym światem. Co więcej, chciał być uważany za boga i rzeczywiście uchodził za boga. W 27 r. przed Chr. senat rzymski nadał mu tytuł „Augustus”, czyli dosłownie „godny uwielbienia”. Cezar bywał nazywany także zbawicielem; uważano wtedy powszechnie, że on jest tym, który przyniósł ziemi pokój, jego panowanie miało być początkiem nowej ery dobrobytu i szczęścia. Kiedy poznajemy ten historyczny kontekst, rozumiemy lepiej, co chce powiedzieć św. Łukasz. Prawdziwym Bogiem, Zbawicielem, Dawcą pokoju i Kimś prawdziwie godnym uwielbienia jest Jezus, Syn Maryi.
 

sobota

Nowa jakość życia!Gorąco zapraszamy do zapoznania się z projektem filmowym „Nowa jakość życia”. Jest to seria 54 krótkich odcinków filmu, które pomagają rozkochać się w niedzielnej Ewangelii. Może być cenną pomocą dla tych, którzy pragną rozwijać swoją znajomość Pisma świętego i dla tych, którym wydaje się, że czytanie Ewangelii jest dla nich zbyt trudne i niewiele wnosi w konkretne życie. Tytuł projektu „Nowa Jakość Życia” nie jest przypadkowy. Przekonuje, 
- że nigdy nie ma się za dużo lub za mało lat, aby zaprzyjaźnić się z Pismem świętym;
- że Bóg rzeczywiście i dzisiaj przemawia do tych, którzy uczą się Go słuchać;
- że czytanie i modlitwa Słowem Bożym odmienia jakość naszego życia. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://nowajakosczycia.pl/

WSPOMNIENIA Z MISJI ŚWIĘTYCH :)

niedziela

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Bohater dzisiejszej Ewangelii nie był zwykłym celnikiem, ale zwierzchnikiem celników. Należał do wyższej kasty urzędniczej. Tacy ludzie podpisywali roczny kontrakt z rzymskim okupantem. Wypłacali należność podatkową z góry, a potem starali się wyciągnąć jak największe pieniądze od podatników i dochodzili do wielkich fortun. Byli powszechnie znienawidzeni za wysługiwanie się Rzymowi i za majątek zdobyty nieuczciwie. W Ewangelii i w przepowiadaniu Kościoła często akcentuje się, że Bóg zbawia ludzi ubogich. To prawda. Ale Zacheusz był bogaty. Opis jego nawrócenia przypomina, że Bóg tak samo pragnie zbawienia ludzi zamożnych, dobrze ustawionych, biznesmenów, menedżerów, właścicieli wielkich fortun. Nawrócenie jest propozycją dla każdego. Bieda duchowa dotyka wszystkich, niezależnie od stanu posiadania.


 

niedziela

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”.

Chrystus od początku tłumaczy, jaki jest sens przypowieści. Jakby obawiał się, czy Go dobrze zrozumiemy. Konieczność ciągłej, wytrwałej modlitwy wiąże się z pytaniem, które pojawia się na końcu: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Aby nie ustać w wierze, konieczna jest ciągła modlitwa. To modlitwa obrazuje nasz stosunek do Boga, ona jest papierkiem lakmusowym wiary. Powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, jak wierzysz.


niedziela

Zakończenie Misji Świętych

27 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  02.10.2016 r.

M I S J E  Ś W I Ę T E
                 O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E
  1. Kończymy dziś w naszej Parafii Misje Święte.

poniedziałek

Prośba do mężczyzn!

Gorąco prosimy panów o pomoc w budowie naszej "świątyni polowej" - rozkładania wielkiego namiotu misyjnego w najbliższy piątek między godz. 14:00, a 22:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 rano. Jak ktoś może, to i w piątek przed południem się przyda!!!!
Prosimy także serdecznie o wpisanie się na dyżury dzienne pilnowania placu misyjnego w czasie trwania Misji. 


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”. Za co właściwie pan pochwalił nieuczciwego zarządcę? Bibliści łamią sobie głowy, szukając odpowiedzi na to pytanie. Pan Jezus na pewno nie stawia nam jako pozytywnego przykładu nieuczciwości. Sedno przypowieści leży w tym, że ów rządca wykazał się roztropną troską o swoją przyszłość. Chciał pozyskać sobie przyjaciół, którzy pomogliby mu przetrwać biedę. Był sprytny, choć kosztem swojego pana. Kiedy poczuł nóż na gardle, zadbał rozsądnie o swoje zabezpieczenie na przyszłość. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy z równą gorliwością zadbali o przyszłość, ale nie tyle tę doczesną, ile wieczną. Mamy wykazać się zapobiegliwością o zbawienie, starając się pomóc naszym bliźnim. Nie jest to wezwanie do nieuczciwości, ale do roztropności, do potraktowania naszej przyszłości wiecznej serio, byśmy się o nią starali tak, 
jak zabiegamy o wysokość emerytury lub oszczędności odłożone na czarną godzinę.

 

niedziela

Świątynia Jubileuszowa i Patronat Honorowy!

W ubiegły piątek odbyło się we Wrocławiu spotkanie duszpasterzy naszej Parafii z Księdzem Arcybiskupem. Między innymi podzieliliśmy się z Pasterzem Diecezji wątpliwościami i obawami niektórych Parafian odnośnie przeprowadzania Misji Świętych poza budynkami kościołów. Odpowiedź Księdza Arcybiskupa na te pytania było bardzo jasna. Chcąc uciąć wątpliwości i dyskusje co do godności tej formy Misji Św. ustanowił nasz Namiot Misyjny na polu w Osolinie ŚWIĄTYNIĄ JUBILEUSZOWĄ!!! To znaczy, że miejsce naszych Misji Świętych – namiot na polu – ks. biskup zrównał z katedrami i bazylikami!! W niedzielę 2 października w naszym Namiocie Misyjnym pojawi się Brama Miłosierdzia i będzie można tam uzyskać Jubileuszowy Odpust Zupełny Roku Miłosierdzia!
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski z radością objął honorowym patronatem nasze Misje. Podobnego aktu dokonał Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan pokazuje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i bez akcji ratunkowej miłosiernego Boga nasze szanse są zerowe.

Piętnasty rozdział Ewangelii św. Łukasza, który odczytywany jest w niedzielnej liturgii (w wersji dłuższej), pokazuje istotę miłosierdzia Bożego, mimo że nie pada w nim słowo „miłosierdzie”. Warto odczytać trzy przypowieści razem. Opowiadają one o tym samym, inaczej rozkładając akcenty. Adresatami są faryzeusze i uczeni w Piśmie oburzeni na Jezusa. Obrazem tych oburzonych jest brat syna marnotrawnego, który nie potrafił cieszyć się z jego powrotu do domu. Pan pokazuje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i bez akcji ratunkowej miłosiernego Boga nasze szanse są zerowe. Każdy z nas ma swoje zagubienie, ma historię swoich odejść od Boga.

 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści…”. Pan Jezus narobił nam kłopotu tym zdaniem. Cała Ewangelia wzywa do miłości, nawet nieprzyjaciół, dlaczego więc nienawiść do bliskich ma być warunkiem pójścia za Jezusem? Jak to pojąć? Bibliści tłumaczą, że język hebrajski postrzega rzeczywistość dwubiegunowo. Nie ma w nim cieniowania emocji, jest albo-albo. Jezus wypowiada się więc w tym duchu. Jest jednak faktem, że oczekuje od nas radykalizmu. Nic i nikt nie może przesłonić wartości, którą jest sam Chrystus, Jego miłość. Pierwszeństwo Boga jest absolutne, jest wymagające. Wyobraźmy sobie sytuację mężczyzny, który zakochuje się w kobiecie, bierze ją za żonę, ale po ślubie nie potrafi uwolnić się od swojego silnego przywiązania do matki. Wciąż przychodzi do niej na zupki, pyta o radę, zachowuje się nadal jak dziecko, a nie jak mąż. Nie przestawił hierarchii miłości. To nie są wydumane przypadki, takie sytuacje zdarzają się naprawdę. 
 
 

czwartek

Peregrynacja Najśw. Sakramentu

Peregrynacja Najśw. Sakramentu przed Misjami Świętymi w zgłoszonych domach odbywać się będzie od godz. 19.00 do ok. 21:00 w następujące dni:
w poniedziałek 5 września – W. Lipa,
we wtorek 6 września – Osola i Morzęcin Mały,
w środę 7 września – Osolin, Brzezno i Brzezno Małe,
w czwartek 8 września – Bagno i Mikorzyce,
w piątek 9 września – Godzięcin.
Prosimy o przygotowanie stołu z białym obrusem, krzyżem i świeczkami oraz Pisma Św. Zachęcamy, by przed wizytą Pana Jezusa we własnym domu pojednać się wcześniej z Bogiem i ludźmi.


niedziela

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali”. Kiedy Pan Bóg przygląda się nam, zapewne także widzi podobne „gierki”. Duch rywalizacji, walka o swoje, przepychanie się łokciami, życie jako bitwa o lepsze miejsce przy… stole. Ile w naszych środowiskach, firmach, rodzinach walki o to, by potwierdzić swoją wartość przez zewnętrzne oznaki władzy, bogactwa, prestiżu? Także w Kościele! To normalne, że szukamy swojego miejsca w życiu. Co więcej, nie ma w tym nic złego, że chcemy dla siebie tego, co najlepsze. Sęk w tym, że sami nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Nie jest bowiem wcale tak, że jest to na przykład miejsce pierwsze. Warto przyjrzeć się swoim wyborom, swojej rywalizacji… Kogo traktuję jako zagrożenie? Co chcę sobie i światu udowodnić?


 
 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Chrystus grzecznie, ale stanowczo zwraca nam uwagę, że mamy się skoncentrować na chwili obecnej, na trosce o własne zbawienie.

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”. To pytanie niepokoiło w czasach Jezusa. I nas niepokoją podobne pytania. Pytamy o możliwość zbawienia niewierzących lub ludzi innych religii. Pytamy, czy możliwe jest to, że ktoś zostanie w piekle na zawsze oddzielony od Boga. Wsłuchajmy się zatem w odpowiedź Jezusa. „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”. Chrystus nie wchodzi w dywagacje co do liczby zbawionych. Grzecznie, ale stanowczo zwraca nam uwagę, że mamy się skoncentrować na chwili obecnej, na trosce o własne zbawienie. Mamy szukać drzwi, przez które można wejść na ucztę zbawionych. Te drzwi są otwarte dla wszystkich, ale brama jest wąska, czyli są postawione pewne wymagania. Grecki czasownik agonidzesthe („usiłujcie”) oznacza dosłownie walkę, zawody sportowe. Zbawienie jest więc z jednej strony darem Boga („drzwi”), ale także wymaga decyzji człowieka i jego wysiłku („usiłujcie wejść”).

 
 
 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął”. Aby zrozumieć te słowa, trzeba sięgnąć do wypowiedzi Jana Chrzciciela, który zapowiadając nadejście Mesjasza, mówi: „On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3,16). W opisie zesłania Ducha Świętego ogień jest jednym z Jego symboli. W scenie powołania Mojżesza symbolem Bożej obecności jest płonący krzew. Ogień jest więc jednym z symboli odnoszących się do samego Boga. Jego miłość płonie i chce zapalić cały świat. Ogień ma także znaczenie oczyszczające, pozwala odróżnić podróbkę od tego, co jest czystym złotem. Przy ołtarzu w kościele płoną świece. To znak Boga, który przychodzi po to, by zapalić nasze serca, oczyścić z tego, co w nas grzeszne, tandetne, udawane. Chrystus pragnie nas przebóstwić, jak mówi wschodnia teologia. Człowiek ma zapłonąć Bogiem, czyli przejść przez oczyszczenie serca i dojść do głębokiego zjednoczenia. Nie oznacza to „rozpłynięcia się” w Bogu. Przeciwnie – chodzi o odnalezienie siebie w Bogu i upodobnienie się do Niego.