"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

sobota, 22 października 2016

sobota, 15 października 2016

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”.

Chrystus od początku tłumaczy, jaki jest sens przypowieści. Jakby obawiał się, czy Go dobrze zrozumiemy. Konieczność ciągłej, wytrwałej modlitwy wiąże się z pytaniem, które pojawia się na końcu: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Aby nie ustać w wierze, konieczna jest ciągła modlitwa. To modlitwa obrazuje nasz stosunek do Boga, ona jest papierkiem lakmusowym wiary. Powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, jak wierzysz.


Statuty Rady Parafialnej

STATUT RADY PARAFIALNEJ PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W BAGNIE

sobota, 1 października 2016

Zakończenie Misji Świętych

27 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  02.10.2016 r.

M I S J E  Ś W I Ę T E
                 O G Ł O S Z E N I A    P A R A F I A L N E
  1. Kończymy dziś w naszej Parafii Misje Święte.

poniedziałek, 19 września 2016

Prośba do mężczyzn!

Gorąco prosimy panów o pomoc w budowie naszej "świątyni polowej" - rozkładania wielkiego namiotu misyjnego w najbliższy piątek między godz. 14:00, a 22:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 rano. Jak ktoś może, to i w piątek przed południem się przyda!!!!
Prosimy także serdecznie o wpisanie się na dyżury dzienne pilnowania placu misyjnego w czasie trwania Misji.