sobota, 11 kwietnia 2015

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Drzwi były zamknięte z obawy”. Uczniowie są zamknięci w swoim lęku.
Przygniatają ich obawy o przyszłość. Jakże często my też bywamy zamknięci w świecie swoich lęków, pytań, zwątpień. Gdy na głowę człowieka spada krzyż, wtedy wycieka z niego życie. Kiedy słyszymy informacje o zamachach, spadających samolotach, wojnach, wtedy zaczynamy się bać. Korzeniem wszystkich lęków jest strach przed śmiercią. Jezus wchodzi w sam środek tych naszych obaw i przynosi pokój. Zmartwychwstały obdarowuje ludzi łaską panowania nad lękiem, wyciszenia obaw. On zwyciężył śmierć. Tu bije źródło nadziei silniejszej od wszelkich „zamkniętych drzwi”, czyli sytuacji bez wyjścia. Ktoś, kto nie boi się śmierci, niczego się już nie obawia.
 
 

sobota, 4 kwietnia 2015

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

„Zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. O zmartwychwstaniu najpierw mówią martwe znaki – pusta pieczara grobu i odsunięty kamień.
„Mówią” pośrednio, nie wprost, ale dają wyraźny sygnał: „coś się tutaj stało”. Nikt normalny nie zakłada, że można wyjść z grobu. Maria Magdalena, mimo smutku i nadwrażliwości, myśli bardzo trzeźwo. Ktoś zabrał ciało, nie wiadomo dokąd, trzeba je odnaleźć. Więc biegnie w te pędy do Piotra i Jana, aby im zdać sprawę z tego odkrycia. Staje się w ten sposób pierwszym zwiastunem tajemnicy zmartwychwstania. To kobiety pierwsze odkrywają, że Jezus żyje. Może dlatego, że to one wytrwały pod krzyżem do końca? Może dlatego, że kobiety są jakby bliżej tajemnicy życia przez doświadczenie macierzyństwa? Aby żyć na ziemi, człowiek musi wyjść z łona matki. Aby żyć w niebie, musi wyjść z grobu, z łona ziemi.
 
 

piątek, 3 kwietnia 2015

Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek - Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy wszystkich Parafian na uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Bagnie. Nie będzie Liturgii Wielkiego Czwartku w kościołach pomocniczych. Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Bagnie do godz. 22:00
Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Jezusa. Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy w Bagnie od godz. 11:00. O godz. 14:00 zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową w Bagnie, Godzięcinie i Wielkiej Lipie. Po nabożeństwie adoracja w tych kościołach. Liturgia Wielkiego Piątku w Bagnie, Godzięcinie i Wielkiej Lipie rozpocznie się o godz. 18:00. Po Liturgii adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22:00.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły - bez pokarmów mięsnych i alkoholu, oraz tylko jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.

sobota, 28 marca 2015

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej”
Pod krzyżem Jezusa zgromadziło się grono szyderców. Jednoczy ich agresja wymierzona w Ukrzyżowanego. Są zwykli przechodnie, czyli obojętni widzowie, którzy postanowili dać upust swojej złości. Może pod wpływem innych, tak po prostu, bezrefleksyjnie, zgodnie z dominującym trendem. Są arcykapłani i uczeni w Piśmie, którzy sami przyczynili się do tej śmierci. Mają sporą wiedzę, która zamiast otwierać im oczy, zamyka je na prawdę. Są wreszcie złoczyńcy (św. Marek nie wspomina o dobrym łotrze). Bywa tak, że grzech kompletnie znieczula człowieka, uszkadza jego sumienie tak bardzo, że nie potrafi już rozpoznać dobra, zostaje tylko cynizm i kpina. W której grupie znajduję siebie? Jestem bardziej przechodniem, uczonym czy grzesznikiem? Co mi utrudnia stanąć pod krzyżem z wiarą? Obojętność? Wiedza? Grzech?

 ***

 
 
 
 

sobota, 21 marca 2015

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.
 Takie było pragnienie Greków, którzy przybyli do Jerozolimy na święta paschalne. Grecy symbolizują pogan (nie Żydów). Słowo „Grecy” może też kojarzyć się z filozofami, mędrcami, pokładającymi ufność w rozumie. Przypominamy owych Greków. Podczas Wielkiego Postu zmierzamy na święta paschalne. Jakaś część nas nadal jest pogańska (przesądy, sprawy niepoświęcone Bogu), może pokładamy też zbyt dużą ufność w rozumie. Czy jest w nas pragnienie widzenia Jezusa? Wiara oznacza dostrzeganie Boga, spotkanie z Nim. Czy chcemy zobaczyć Jezusa na krzyżu?


 ***

 
 

niedziela, 15 marca 2015

Rekolekcje Wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 22-26 marca 2015 
o. Jacek Szymczak OP
w Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie

sobota, 7 marca 2015

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy”. 

Epizod oczyszczenia świątyni wiąże się ściśle z Paschą. To najważniejsze żydowskie święto przypominało o największej interwencji Boga w historii Izraela, czyli wyprowadzeniu Żydów z niewoli egipskiej. Świątynia jerozolimska była centrum żydowskiego kultu, sanktuarium przymierza z Bogiem, symbolem Jego obecności, miejscem składania ofiar. Po ludzku była narodową dumą, zwornikiem jedności i tożsamości. Żydowskie zapowiedzi mesjańskie często wspominały o „Nowej Świątyni”, która będzie znakiem zbawienia dla wszystkich narodów. Mesjasz był przedstawiany jako odnowiciel czy twórca tej nowej świątyni, która zstąpi z nieba. Oczyszczenie świątyni przez Jezusa trzeba czytać w tym kontekście. Nie była to tylko próba naprawienia nadużyć świątynnego kultu. Był to gest prorocki, wskazujący, że nową świątynią będzie sam Jezus. On stanie się nową Paschą. On będzie ołtarzem, kapłanem i barankiem ofiarnym. 

 ***