"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

sobota, 19 listopada 2016

Nowa jakość życia!Gorąco zapraszamy do zapoznania się z projektem filmowym „Nowa jakość życia”. Jest to seria 54 krótkich odcinków filmu, które pomagają rozkochać się w niedzielnej Ewangelii. Może być cenną pomocą dla tych, którzy pragną rozwijać swoją znajomość Pisma świętego i dla tych, którym wydaje się, że czytanie Ewangelii jest dla nich zbyt trudne i niewiele wnosi w konkretne życie. Tytuł projektu „Nowa Jakość Życia” nie jest przypadkowy. Przekonuje, 
- że nigdy nie ma się za dużo lub za mało lat, aby zaprzyjaźnić się z Pismem świętym;
- że Bóg rzeczywiście i dzisiaj przemawia do tych, którzy uczą się Go słuchać;
- że czytanie i modlitwa Słowem Bożym odmienia jakość naszego życia. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://nowajakosczycia.pl/

WSPOMNIENIA Z MISJI ŚWIĘTYCH :)

sobota, 29 października 2016

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Bohater dzisiejszej Ewangelii nie był zwykłym celnikiem, ale zwierzchnikiem celników. Należał do wyższej kasty urzędniczej. Tacy ludzie podpisywali roczny kontrakt z rzymskim okupantem. Wypłacali należność podatkową z góry, a potem starali się wyciągnąć jak największe pieniądze od podatników i dochodzili do wielkich fortun. Byli powszechnie znienawidzeni za wysługiwanie się Rzymowi i za majątek zdobyty nieuczciwie. W Ewangelii i w przepowiadaniu Kościoła często akcentuje się, że Bóg zbawia ludzi ubogich. To prawda. Ale Zacheusz był bogaty. Opis jego nawrócenia przypomina, że Bóg tak samo pragnie zbawienia ludzi zamożnych, dobrze ustawionych, biznesmenów, menedżerów, właścicieli wielkich fortun. Nawrócenie jest propozycją dla każdego. Bieda duchowa dotyka wszystkich, niezależnie od stanu posiadania.


 

sobota, 22 października 2016

sobota, 15 października 2016

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać”.

Chrystus od początku tłumaczy, jaki jest sens przypowieści. Jakby obawiał się, czy Go dobrze zrozumiemy. Konieczność ciągłej, wytrwałej modlitwy wiąże się z pytaniem, które pojawia się na końcu: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Aby nie ustać w wierze, konieczna jest ciągła modlitwa. To modlitwa obrazuje nasz stosunek do Boga, ona jest papierkiem lakmusowym wiary. Powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, jak wierzysz.


Statuty Rady Parafialnej

STATUT RADY PARAFIALNEJ PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W BAGNIE