"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

poniedziałek

Jubileusz ks. Benona

Ks. Benon Hojeński SDS przeżywa jubileusz 45 lat kapłaństwa!
W poniedziałek 16 czerwca 2014 roku uroczystą Eucharystię w kościele św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śl, dziękując panu Bogu za 45 lat kapłaństwa,
odprawił ks. Benon Hojeński - były proboszcz naszej wspólnoty parafialnej .

Wakacje z Bogiem!

Wyjazdy wakacyjne:
FORUM MŁODYCH  5-14 lipca Dobroszyce, zob. www.21fm.pl
Inne: góry, morze, jeziora, kajaki, żagle, piłka nożna, pielgrzymki itp, zob. www.rms.sds.pl i www.sop.sds.pl
Dla dzieci: Kołczewo nad morzem 28.07-2.08

niedziela

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”.
Tak zwany test Rorschacha polega na tym, że badanej osobie pokazuje się kilka tablic z symetrycznymi plamami i pyta, co widzi. Interpretacja ma świadczyć o tym, co człowiek nosi w swojej głębi. Jezus jest „testem” zaproponowanym nam przez Boga. Sposób odczytania tajemnicy Chrystusa zależy w dużym stopniu od tego, co nosimy w sercu. Mamy tendencję, by sprowadzać Go do swojej skali, redukować Go tylko do ludzkiej miary. Zdarza się też tendencja odwrotna, akcentowanie bóstwa i pomniejszenie człowieczeństwa. Nawet te błędne, niepełne czy agresywne odpowiedzi mają swoją wartość. Odsłaniają jakiś aspekt tajemnicy Jezusa. Pokazują także tęsknoty lub duchowe choroby ludzi, którzy takich odpowiedzi udzielają.
 
 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

Kontekstem słów dzisiejszej Ewangelii jest rozesłanie apostołów na głoszenie słowa Bożego. 

Aby być misjonarzem, trzeba być silniejszym niż lęk. Kilka zdań wcześniej Jezus mówi o tym, że głosiciele Ewangelii będą prześladowani, tak jak prześladowany jest On sam. Jesteśmy posłani jak owce między wilki. Słowa: „nie bójcie się ludzi” (w oryginale „nie bójcie się ich”) odnoszą się do strachu przed tymi, którzy mogą nam uprzykrzać życie z powodu Jezusa. Ewangelia nie jest prywatną sprawą, ona z definicji jest do rozgłaszania, do obwieszczania, ponieważ jest najlepszą z nowin. Będzie jednak zawsze budziła sprzeciw, nieraz gwałtowny. Bunt wobec Boga wyraża się często w agresji wobec Jego świadków. Z tym trzeba się liczyć. Z pokorą. Bo ja sam bywam buntownikiem.

czwartek

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

niedziela

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

„Tak Bóg umiłował świat”… Co robi Bóg Ojciec? Zwróćmy uwagę na czasowniki: „umiłował”, „dał”, „posłał”.

1 Bóg jest nieskończonym źródłem. Kocha, dlatego ofiaruje to, co ma najcenniejszego: daje i posyła „swojego Syna”. Misja Syna w historii była czymś jednorazowym. Wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie, to wszystko dokonało się raz, ale w sensie duchowym Syn wciąż jest nam dawany i posyłany w Kościele. Słowo Boże i sakramenty – tymi dwiema drogami Bóg wciąż daje nam swojego Syna. Przyjąć miłość Boga Ojca oznacza przyjąć Syna, być z Nim w komunii. 


 
 

Parafialny Dzień Chorych

14 czerwca
zapraszamy na 
Parafialny Dzień Chorych
Godz. 10:00 - 13:00 w kościele parafialnym
W programie: Msza św, nabożeństwo z Sakramentem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Lurdzkim oraz poczęstunek.
Prosimy o pomoc w przywiezieniu chorych!

Koncert w Bagnie


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

W Ewangelii św. Jana Jezus wielokrotnie mówi o Duchu Świętym jako o Pocieszycielu (Paraklecie), który dopiero zostanie posłany.

Duch Święty jest obietnicą, zapowiedzianym Darem. Zostanie udzielony dopiero wtedy, gdy Jezus zostanie uwielbiony, czyli przejdzie przez misterium paschalne, a więc śmierć i zmartwychwstanie (J 7,37-39). Zauważmy, jak św. Jan mówi o śmierci Jezusa: „Skłoniwszy głowę, przekazał Ducha” (J 19,30). Bywa to tłumaczone jako „wyzionął ducha”, co brzmi jak zwykłe określenie śmierci. Tu jest głębszy sens. Jezus umiera, a Jego Duch zostaje przekazany w chwili śmierci Maryi i Janowi, czyli symbolicznie całemu Kościołowi. Po zmartwychwstaniu Pan mówi do uczniów w Wieczerniku: „Weźmijcie Ducha Świętego”.  

NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

To zakończenie Ewangelii Mateuszowej, więc spróbujmy rozważyć od końca. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
To ostatnie zdanie. Jezus rozstając się z uczniami, powtarza słowa, które w Starym Testamencie są imieniem własnym Boga: „Jestem”, czyli hebrajskie Jahwe. „Jestem z wami”. To „z wami” jest ważne. Oznacza ono także „ze mną”, „z tobą”. Bóg stając się człowiekiem, zjednoczył się jakoś z każdym z nas. Chrześcijaństwo sprowadza się w gruncie rzeczy do trwania i pogłębiania relacji z Jezusem. Żyć z Nim. „Przez wszystkie dni”. Nie ma takiego dnia, w którym Pan mnie opuszcza, bierze sobie wolne. Był wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Zawsze obecny. Zwłaszcza na dnie mojej samotności. On jest ze mną. Do końca świata.