"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”.
Ciekawość bywa cnotą, ale nie zawsze. Czy w tym pytaniu była autentyczna troska o zbawienie innych czy raczej chęć usłyszenia, że należę do elitarnej grupy wybranych? Jezus odpowiada: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”, czyli drzwi na jednego człowieka. Tak jakby zwracał uwagę, by skoncentrować się bardziej na trosce o swoje zbawienie. Nie chodzi o zapominanie o innych, ale o to, by nie bawić się w Boga, nie osądzać, nie wynosić się, nie porównywać z innymi. Patrz na swoje powołanie, zaglądaj we własne sumienie i pytaj siebie, czy jesteś na dobrej drodze. Nie zagłuszaj odpowiedzialności za swoje życie udawaną troską o ludzkość.

Zdjęcia z odpustu i festynu


XX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” Ogień w Biblii jest symbolem wieloznacznym.
Może oznaczać zniszczenie, karę, sąd i gniew Boży, ale także oczyszczenie, oświecenie, miłość. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty objawił swoją obecność pod postacią języków ognia, które spoczęły na każdym z obecnych. Ogień, o którym mówi Jezus, oznacza działanie Boga w nas. Duch Święty oczyszcza serca, zapala miłością, przekształca nas, uświęca. Ten Boży ogień płonie w świętych. Ile we mnie tego żaru? Religia mdła, nijaka, niewymagająca, politycznie poprawna, płaska, grzeczna jest niestrawna. Bóg jest ogniem. Jeśli żyje naprawdę we mnie, musi mnie palić. Albo jako wyrzut sumienia (ogień sądu), albo jako szalona miłość, która dodaje skrzydeł.

środa

Odpust Parafialny

W dniu 15 sierpnia zapraszamy na Uroczystość Odpustową z okazji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym w Bagnie. 
Sumę odpustową o godz 12:30 odprawi i Słowo Boże wygłosi Prefekt Seminarium Salwatorianów ks. Tomasz Starużyk SDS.
Nie będzie Mszy św. o godz. 11:30. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Zapraszamy dzieci z całej parafii do sypania kwiatów na procesji. Jest to święto całej parafii, dlatego zachęcamy wszystkich do licznego udziału.
Warto uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: nawiedzenie kościoła parafialnego, spowiedź i Komunia św., brak przywiązania do grzechu, wyznanie wiary i modlitwa w intencjach Ojca św. Okazja do spowiedzi św. po każdej Mszy św.Po Mszy św. procesja wokół kościoła oraz mini-festyn rodzinny z poczęstunkiem i częścią artystyczną. Dobrowolne datki zebrane w czasie festynu będą przeznaczone na remonty kościoła.
W związku z odpustem zapraszamy do wzięcia udziału w Parafialnym Konkursie Piosenki oraz w konkursie na najpiękniejszy bukiet z kwiatów i ziół.

niedziela

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Przepasane biodra”. Luźne szaty przewiązywano do pracy lub w podróży.

Żydzi spożywali ucztę paschalną, mając przepasane biodra (Wj 12,11), co oznaczało gotowość do wyjścia z domu niewoli do Ziemi Obiecanej. W środku wakacji, kiedy marzymy o tym, aby się nieco wyluzować, Pan Jezus przypomina nam, że jesteśmy cały czas na służbie. „Zapalone pochodnie” – to również znak czujności. „Podobni do ludzi oczekujących swego pana…”. Chrześcijanin patrzy w przyszłość w dwojaki sposób. Uznaje, że czas, który jest przed nim, jest szansą i zadaniem do wypełnienia, „przestrzenią”, za którą odpowiada, którą ma wypełnić dobrem. A zarazem to „miejsce”, gdzie czeka na mnie Pan. Każdy dzień przybliża mnie do spotkania. 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Jezus nie spełnia każdej prośby. Odmówił matce synów Zebedeusza, która prosiła dla nich o pierwsze miejsca.


Odmawia też pomocy człowiekowi walczącemu o podział spadku. Dlaczego Jezus dystansuje się od tych oczekiwań? Kluczem jest zdanie: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości”. Słowo „chciwość” (gr. pleonexia) nie oznacza tylko pragnienia pieniędzy, ale wszelkie nieuporządkowane pożądania związane z doczesnością. Słowo „łakomstwo” może jeszcze trafniej oddaje sens. Nie zawsze musi chodzić o sprawy czysto materialne. Człowieka może opanować żądza znaczenia, sławy, dominacji, władzy, gromadzenia wrażeń, kolekcjonowania przeżyć. Wszechobecna kultura konsumpcji nieustannie pobudza nasz apetyt. Jest on większy niż nasze potrzeby. Mieć wszystko, a przynajmniej jak najwięcej, i najlepiej od razu. Jezusowe „uważajcie” i „strzeżcie się” są zachętą do przyjrzenia się mojej „osobistej” chciwości. W którą stronę ciągnie mnie moje łakomstwo? Czy mam je pod kontrolą? Żądza ukrywa się zazwyczaj pod pozorami domagania się sprawiedliwości lub tak zwanego prawa do szczęścia.