"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię”. Zauważmy, że to sam Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię. Dosłownie należałoby przetłumaczyć: „wygnał, wyrzucił”.
Jezus jest posłuszny natchnieniom Ducha, ale wyczuwamy pewne zmaganie. Nie jest łatwo pójść na pustynię, pościć, modlić się. Pustynia jest miejscem niebezpiecznym. Oznacza samotność, pragnienie, głód, walkę o przetrwanie. Ale dzięki pustyni człowiek lepiej widzi swoje słabości i to, że bez Boga ginie. Potrzebujemy rekolekcji, w których odnajdziemy swoją pustynię. Prośmy Ducha Świętego, by nas odganiał od zgiełku i wprowadzał w przestrzeń ciszy, postu, modlitwy.

sobota

Konferencja o leczeniu niepłodności we Wrocławiu

W sobotę 24.03.2012 we Wrocławiu w Centrum Naukowo–Badawczym, budynek D20 Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 odbędzie się konferencja poświęcona najnowszym rozwiązaniom w leczeniu niepłodności. Temat:  NaProTECHNOLOGYTM W DIAGNOZOWANIU
I LECZENIU NIEPŁODNOŚCI.  Szanse, wyzwania efekty.
 
Rozwiązania te realizują lekarze ginekolodzy, instruktorzy pracujący w nurcie NaProTechnology na całym świecie.  Wiemy, że rodzicielstwo to jeden z najważniejszych aspektów życia ludzkiego i pragniemy, aby jak najwięcej osób mających trudność z poczęciem lub donoszeniem dziecka mogło otrzymać profesjonalną pomoc. Dlatego pragniemy promować metodę , która znalazła tysiące zwolenników w Stanach Zjednoczonych i w Zachodniej Europie. Metoda, która opiera się na bardzo dokładnej pogłębionej diagnozie przyczyn niepłodności na podstawie między innymi własnych obserwacji cyklu kobiety i leczeniu dokładnie tychże. Rozwiązania te realizują lekarze ginekolodzy oraz instruktorzy pracujący w nurcie NaProTechnologyTM na całym świecie. 

niedziela

VII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jezus widząc ich wiarę”. To nie wiara paralityka zadecydowała o cudzie, lecz wiara niosących go. Warto porozmyślać o tych czterech.

Jak bardzo ufali w moc Jezusa! Jak mocno musieli kochać paralityka! Jakim sprytem i determinacją się wykazali, żeby pomóc swojemu przyjacielowi! W tych czterech ludziach można zobaczyć obraz Kościoła, który od 2 tysięcy lat zanosi przed Jezusa ludzi chorych i grzesznych, błagając dla nich o miłosierdzie. Żeby pomóc człowiekowi, nie wystarczy samo współczucie, potrzebne są odwaga, inteligencja, współpraca. Nieraz napotykamy trudności, to normalne, ale zawsze jest jakieś wyjście. Czasem trzeba się pomęczyć, by je odnaleźć. I nie żałować drobiazgów, takich jak dach, by uratować człowieka. Czy przynoszę ludzi przed oblicze Jezusa? Modlitwą, czynem, świadectwem?

sobota

MARZYCIELSKA POCZTA


Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Listy i kartki stanowią dla nich ogromne wsparcie. Dzieci często proszą rodziców o ponowne przeczytanie treści listów lub same wielokrotnie do nich wracają. Często od rodziców dzieci słyszymy, że nie spodziewali się, iż korespondencja sprawi tak dużo radości ich pociechom – więcej radości niż niejeden tradycyjny prezent.
Dzieci, którym przyszło w życiu walczyć z ciężką i przewlekłą chorobą, większość swojego czasu spędzają w domach i szpitalach,  a Marzycielska Poczta pozwala im rozproszyć uczucie samotności, dając wiele okazji do uśmiechu.
Na stronie MarzycielskaPoczta.pl można znaleźć profile już ponad 40 chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. W profilach można odnaleźć najważniejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy krótką biografię.


niedziela

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Trąd to choroba, która wiąże się nie tylko z cierpieniem fizycznym, ale także z izolacją, z wyrzucaniem poza społeczeństwo. Stary Testament opisywał procedurę postępowania z trędowatymi.
Trędowaty nie mógł uczestniczyć w kulcie, a więc był odcięty także od Boga. Grzech jest prawdziwym trądem duszy. Grzesznik czuje się nieczysty i dlatego oddala się od ludzi i od Boga. Adam i Ewa po grzechu ukrywali się przed Bogiem, czuli się już niegodni życia w raju. Po popełnieniu grzechu wydaje się nam, że już na zawsze pozostaniemy „trędowaci”. Szatan tylko na to czeka, żebyśmy sami siebie karali i pozostawali na wygnaniu, z dala od Boga i ludzi. Od poczucia ubrudzenia grzechem silniejsze powinno być pragnienie oczyszczenia. Trzeba przełamać wstyd i ujawnić swój trąd przed Jezusem (co oznacza zwykle iść do spowiedzi). Z czego chciałbym być oczyszczony?

V NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan Jezus wchodzi do domu Szymona i Andrzeja. Uzdrawia teściową Szymona. Jezus chce wejść do każdego domu, aby uzdrawiać wszelkie chore sytuacje, relacje, studzić gorączki. Co wymaga uzdrowienia w naszych domach?
Gorączka pracoholizmu, sukcesu, pieniędzy, porządku, przesadnej troski o wszystko? Bywamy rozgorączkowani, żyjemy w jakimś nerwowym transie. Ale gorączka to stan chorobowy. Jezus chce ująć nas za rękę, podnieść i sprawić, by opuściło nas to rozgorączkowanie. „Gorączka ją opuściła i usługiwała im”. To brzmi tak, jakby gorączka usługiwała (nie bardzo rozumiem, dlaczego tak to przetłumaczono na polski), ale chodzi o to, że uzdrowiona teściowa powróciła do swoich zajęć. Nie da się służyć innym w malignie. Miłość prowadzi do rozumnej służby tym, których kochamy, nadmierne emocje bywają przeszkodą.