"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

„A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej”
Pod krzyżem Jezusa zgromadziło się grono szyderców. Jednoczy ich agresja wymierzona w Ukrzyżowanego. Są zwykli przechodnie, czyli obojętni widzowie, którzy postanowili dać upust swojej złości. Może pod wpływem innych, tak po prostu, bezrefleksyjnie, zgodnie z dominującym trendem. Są arcykapłani i uczeni w Piśmie, którzy sami przyczynili się do tej śmierci. Mają sporą wiedzę, która zamiast otwierać im oczy, zamyka je na prawdę. Są wreszcie złoczyńcy (św. Marek nie wspomina o dobrym łotrze). Bywa tak, że grzech kompletnie znieczula człowieka, uszkadza jego sumienie tak bardzo, że nie potrafi już rozpoznać dobra, zostaje tylko cynizm i kpina. W której grupie znajduję siebie? Jestem bardziej przechodniem, uczonym czy grzesznikiem? Co mi utrudnia stanąć pod krzyżem z wiarą? Obojętność? Wiedza? Grzech?

 ***

 
 
 
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.
 Takie było pragnienie Greków, którzy przybyli do Jerozolimy na święta paschalne. Grecy symbolizują pogan (nie Żydów). Słowo „Grecy” może też kojarzyć się z filozofami, mędrcami, pokładającymi ufność w rozumie. Przypominamy owych Greków. Podczas Wielkiego Postu zmierzamy na święta paschalne. Jakaś część nas nadal jest pogańska (przesądy, sprawy niepoświęcone Bogu), może pokładamy też zbyt dużą ufność w rozumie. Czy jest w nas pragnienie widzenia Jezusa? Wiara oznacza dostrzeganie Boga, spotkanie z Nim. Czy chcemy zobaczyć Jezusa na krzyżu?


 ***

 
 

Rekolekcje Wielkopostne

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
 22-26 marca 2015 
o. Jacek Szymczak OP
w Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy”. 

Epizod oczyszczenia świątyni wiąże się ściśle z Paschą. To najważniejsze żydowskie święto przypominało o największej interwencji Boga w historii Izraela, czyli wyprowadzeniu Żydów z niewoli egipskiej. Świątynia jerozolimska była centrum żydowskiego kultu, sanktuarium przymierza z Bogiem, symbolem Jego obecności, miejscem składania ofiar. Po ludzku była narodową dumą, zwornikiem jedności i tożsamości. Żydowskie zapowiedzi mesjańskie często wspominały o „Nowej Świątyni”, która będzie znakiem zbawienia dla wszystkich narodów. Mesjasz był przedstawiany jako odnowiciel czy twórca tej nowej świątyni, która zstąpi z nieba. Oczyszczenie świątyni przez Jezusa trzeba czytać w tym kontekście. Nie była to tylko próba naprawienia nadużyć świątynnego kultu. Był to gest prorocki, wskazujący, że nową świątynią będzie sam Jezus. On stanie się nową Paschą. On będzie ołtarzem, kapłanem i barankiem ofiarnym. 

 ***


poniedziałek

1 % podatku na Seminarium Salwatorianów


Kurs Ewangelizacyjny

Zapraszamy Cię na Kurs Alfa - piątki, godz. 19:00 w Szkole w Osolinie
Dla kogo?
- Jeżeli uważasz, że Chrześcijaństwo jest nudne, a Twoja wiara to rutynowe działanie – Kurs Alfa jest dla Ciebie.
- Masz mnóstwo pytań i wątpliwości. Jesteś krytycznie nastawiony do Kościoła i księży - Kurs Alfa jest dla Ciebie.
- Czy Bóg mnie kocha? A jeśli tak, to skąd mam o tym wiedzieć? Jeśli nie doświadczasz miłości w swoim życiu, albo po prostu chcesz pogłębić swoją wiarę – Kurs Alfa jest dla Ciebie.

niedziela

Rekolekcje dla dorosłych „Nowe Życie”

Weekend 13-15 marca - Wrocław

Salwatoriańskie Spotkanie Młodych - 7 marca

Plan spotkania:
14:00 - KONCERT EWANGELIZACYJNY 
15:30 - KONFERENCJA, Ks. Grzegorz Poryzała
16:30 - Panel dyskusyjny
17:30 - Przerwa (kawa, herbata, ciacho)
18:00 - DROGA KRZYŻOWA
19:00 - Kolacja
20:00 - ADORACJA, SPOWIEDŹ
21:00 - EUCHARYSTIA, Ks. Prowincjał Piotr Filas SDS

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Wziął z sobą… i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką”.

Wielki Post jest czasem, kiedy Jezus chce nas wziąć ze sobą i zaprowadzić osobno na górę. W Biblii góry to miejsca łaski, objawienia Boga, ale także ofiary (patrz pierwsze czytanie), wskazują na niebo. Wejście z Jezusem na górę wymaga zaufania, poświęcenia czasu, wysiłku, ofiary.

Przemienienie Jezusa nie dokonało się na oczach tłumów, ale było wydarzeniem dyskretnym. To był znak tylko dla trzech wybranych uczniów. „Przemienił się wobec nich”. To „wobec nich” brzmi jak „dla nich”. Pewne Boże dary są dla wybranych ludzi. Ale pewne jest to, że Bóg przygotował coś specjalnego dla mnie. On wie najlepiej, jakiej łaski potrzebuję w danym momencie życia. Trzeba tylko wejść z Nim na górę.


 ***