"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

poniedziałek

Prośba do mężczyzn!

Gorąco prosimy panów o pomoc w budowie naszej "świątyni polowej" - rozkładania wielkiego namiotu misyjnego w najbliższy piątek między godz. 14:00, a 22:00 oraz w sobotę od godz. 8:00 rano. Jak ktoś może, to i w piątek przed południem się przyda!!!!
Prosimy także serdecznie o wpisanie się na dyżury dzienne pilnowania placu misyjnego w czasie trwania Misji. 


XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił”. Za co właściwie pan pochwalił nieuczciwego zarządcę? Bibliści łamią sobie głowy, szukając odpowiedzi na to pytanie. Pan Jezus na pewno nie stawia nam jako pozytywnego przykładu nieuczciwości. Sedno przypowieści leży w tym, że ów rządca wykazał się roztropną troską o swoją przyszłość. Chciał pozyskać sobie przyjaciół, którzy pomogliby mu przetrwać biedę. Był sprytny, choć kosztem swojego pana. Kiedy poczuł nóż na gardle, zadbał rozsądnie o swoje zabezpieczenie na przyszłość. Pan Jezus wzywa nas, abyśmy z równą gorliwością zadbali o przyszłość, ale nie tyle tę doczesną, ile wieczną. Mamy wykazać się zapobiegliwością o zbawienie, starając się pomóc naszym bliźnim. Nie jest to wezwanie do nieuczciwości, ale do roztropności, do potraktowania naszej przyszłości wiecznej serio, byśmy się o nią starali tak, 
jak zabiegamy o wysokość emerytury lub oszczędności odłożone na czarną godzinę.

 

niedziela

Świątynia Jubileuszowa i Patronat Honorowy!

W ubiegły piątek odbyło się we Wrocławiu spotkanie duszpasterzy naszej Parafii z Księdzem Arcybiskupem. Między innymi podzieliliśmy się z Pasterzem Diecezji wątpliwościami i obawami niektórych Parafian odnośnie przeprowadzania Misji Świętych poza budynkami kościołów. Odpowiedź Księdza Arcybiskupa na te pytania było bardzo jasna. Chcąc uciąć wątpliwości i dyskusje co do godności tej formy Misji Św. ustanowił nasz Namiot Misyjny na polu w Osolinie ŚWIĄTYNIĄ JUBILEUSZOWĄ!!! To znaczy, że miejsce naszych Misji Świętych – namiot na polu – ks. biskup zrównał z katedrami i bazylikami!! W niedzielę 2 października w naszym Namiocie Misyjnym pojawi się Brama Miłosierdzia i będzie można tam uzyskać Jubileuszowy Odpust Zupełny Roku Miłosierdzia!
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wrocławski z radością objął honorowym patronatem nasze Misje. Podobnego aktu dokonał Przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas SDS.

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Pan pokazuje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i bez akcji ratunkowej miłosiernego Boga nasze szanse są zerowe.

Piętnasty rozdział Ewangelii św. Łukasza, który odczytywany jest w niedzielnej liturgii (w wersji dłuższej), pokazuje istotę miłosierdzia Bożego, mimo że nie pada w nim słowo „miłosierdzie”. Warto odczytać trzy przypowieści razem. Opowiadają one o tym samym, inaczej rozkładając akcenty. Adresatami są faryzeusze i uczeni w Piśmie oburzeni na Jezusa. Obrazem tych oburzonych jest brat syna marnotrawnego, który nie potrafił cieszyć się z jego powrotu do domu. Pan pokazuje, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i bez akcji ratunkowej miłosiernego Boga nasze szanse są zerowe. Każdy z nas ma swoje zagubienie, ma historię swoich odejść od Boga.

 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści…”. Pan Jezus narobił nam kłopotu tym zdaniem. Cała Ewangelia wzywa do miłości, nawet nieprzyjaciół, dlaczego więc nienawiść do bliskich ma być warunkiem pójścia za Jezusem? Jak to pojąć? Bibliści tłumaczą, że język hebrajski postrzega rzeczywistość dwubiegunowo. Nie ma w nim cieniowania emocji, jest albo-albo. Jezus wypowiada się więc w tym duchu. Jest jednak faktem, że oczekuje od nas radykalizmu. Nic i nikt nie może przesłonić wartości, którą jest sam Chrystus, Jego miłość. Pierwszeństwo Boga jest absolutne, jest wymagające. Wyobraźmy sobie sytuację mężczyzny, który zakochuje się w kobiecie, bierze ją za żonę, ale po ślubie nie potrafi uwolnić się od swojego silnego przywiązania do matki. Wciąż przychodzi do niej na zupki, pyta o radę, zachowuje się nadal jak dziecko, a nie jak mąż. Nie przestawił hierarchii miłości. To nie są wydumane przypadki, takie sytuacje zdarzają się naprawdę. 
 
 

czwartek

Peregrynacja Najśw. Sakramentu

Peregrynacja Najśw. Sakramentu przed Misjami Świętymi w zgłoszonych domach odbywać się będzie od godz. 19.00 do ok. 21:00 w następujące dni:
w poniedziałek 5 września – W. Lipa,
we wtorek 6 września – Osola i Morzęcin Mały,
w środę 7 września – Osolin, Brzezno i Brzezno Małe,
w czwartek 8 września – Bagno i Mikorzyce,
w piątek 9 września – Godzięcin.
Prosimy o przygotowanie stołu z białym obrusem, krzyżem i świeczkami oraz Pisma Św. Zachęcamy, by przed wizytą Pana Jezusa we własnym domu pojednać się wcześniej z Bogiem i ludźmi.