"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

sobota

Msze św. w Bagnie w czasie kolędy o godz. 15:00. W sobotę jak zazwyczaj o 8:00 i 
18:00. Nie będzie Mszy św. w tygodniu na filiach. Kancelaria parafialna czynna we wtorek, 
środę i czwartek o godz. 15:30 oraz w sobotę o 8:30.

piątek

KURS NOWE ŻYCIE we Wrocławiu 8-10 grudnia

Pragniesz przeżyć spotkanie z Bogiem? Może nie wierzysz, że jest to w ogóle możliwe? Niezależnie od tego czym się zajmujesz i jak wygląda teraz Twoje życie - Bóg jest zainteresowany Tobą i chce, abyś doświadczał Jego miłości.
Zapraszamy Cię na weekendowe spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem. On ma dla Ciebie przygotowany prezent - Nowe Życie. Jeżeli chcesz odnaleźć nadzieję i radość, zobaczyć sens i cel w życiu i nawiązać osobistą relację z Panem - ten kurs jest dla Ciebie! Sam zobaczysz, że po tym weekendzie nic już nie będzie takie same.

czwartek

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) - czwarty opat klasztoru benedyktyńskiego w Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. 
środa

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. piątek

Uroczystość Bierzmowania - 14.09.2017

Zapraszamy do galerii zdjęć z Uroczystości przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii w dniu 14 września 2017 r. Młodzież i ich rodziny polecamy modlitwie!
zdjęcia cz. 1
zdjęcia cz. 2
zdjęcia cz. 3
zdjęcia cz. 4
zdjęcia cz. 5

wtorek

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:

"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105)

Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował. 

sobota

Odpust Parafialny 15 sierpnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian jak i szanownych gości do udziału w wielkim święcie naszej parafii - Odpuście Parafialnym ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest możliwość uzyskania w tym dniu odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami + modlitwa w kościele parafialnym. Sumie Odpustowej we wtorek 15 sierpnia o godz. 12.30 przewodniczyć będzie ks. Maciej Dalibor – prefekt Seminarium Salwatorianów w Bagnie. Zapraszamy także do wspólnego świętowania na małym festynie po sumie odpustowej. Pozostałe Msze św. w kościele parafialnym w Bagnie w tym dniu o godzinie 8.30 i o godzinie 17.30. W dzień odpustu Msze św. w kościołach filialnych w Wielkiej Lipie, w Godzięcinie i w Osolinie będą o godzinie 8.30.

sobota

Warsztaty Gospel

Zapraszamy Cię serdecznie na 1 Warsztaty Gospel w Bagnie!
Warsztaty prowadzi chór  Gospel Joy!!! (znany z "Mam talent" :))
Od 13 do 15 sierpnia. Start w niedzielę rano, warsztaty przez całą niedzielę z przerwą na Mszę św. i obiad, w poniedziałek wieczór i wtorek przed południem. Finał na Mszy św. 15 sierpnia o 12:30 i koncert o 15:00.
Zapraszamy Wszystkich - dorosłych, młodzież i dzieci!
Dla dzieci ekstra mini-warsztaty w poniedziałek 14 sierpnia od 9:00 do 13:00
Koszty: dorośli - 100 zł, młodzież - 50 zł, dzieci do końca szkoły podstawowej - gratis.
Możliwość dopłaty! :)
Zapisy u duszpasterzy lub mailem: bagno.sds@gmail.com
Zaliczki 50 % na konto Parafii: 42 1050 1575 1000 0022 2674 8255

niedziela

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Są przerażeni. Zamknęli drzwi, bo przecież teraz Żydzi mogą zechcieć także ich pojmać. I oto w tym żałosnym położeniu przez te zamknięte drzwi przechodzi ich Pan. „Pokazał im ręce i bok”, by mieli pewność, że to nie jakaś zjawa czy oszust, ale ich Mistrz. A On „tchnął na nich”. Grecki tekst Janowej Ewangelii używa tu formuły niezwykle ciekawej: enefysesen. Ta została użyta w Septuagincie, starożytnym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, w Księdze Rodzaju, w opowiadaniu o stworzeniu pierwszego człowieka. Tam lepiący człowieka „z prochu ziemi” Pan Bóg „tchnął” – enefysesen. Tu Zmartwychwstały enefysesen – tworzy nowego człowieka, a na nadchodzący czas obdarza go darem Ducha Świętego, który pozwoli mu wejść w obszar uczestnictwa w miłości, o którym tak dużo mówił Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. 

 
 

Rodzina - rodzinie

Rodzina - rodzinie
Zadeklaruj pomoc konkretnej rodzinie w Syrii
 - zostań Patronem rodziny - wpłać 510 zł co miesiąc przez pół roku;
 - dołącz do wsparcia wpłacając część potrzebnej kwoty co miesiąc przez pół roku;
 - wpłać jednorazową ofiarę.
Szczegóły na: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Chciałem pisać o atmosferze smutku bliskiego rozstania, bo ona przeplata się z nutą nadziei w czytanym dziś fragmencie Ewangelii. „Niech się nie trwoży serce wasze” – mówi Pan Jezus, widząc reakcję uczniów na Jego słowa skierowane do Piotra: „Nim kogut zapieje, trzy razy się mnie zaprzesz”. To one poprzedzają perykopę o Chrystusie, który mówi uczniom o domu Ojca, gdzie jest wiele mieszkań, i o Nim, który przypomniał, że jest drogą, życiem i prawdą. Ale właśnie debata o prawdzie i czymś jeszcze zmieniła tok mego zamyślenia.


 
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

Opieka nad trzodą. Dla zrozumienia sensu Jezusowego pouczenia, w którym jawi się On jako dobry pasterz, potrzeba najpierw przypomnienia, na czym polegała w czasach Jezusa troską o stado owiec. Przebywały na pastwisku od rana do nocy. Gdy zaczynał się zmierzch, trzoda była zbierana w zagrodach, które były otoczone murem z kamienia, zakończonym na szczycie cierniami. To wszystko miało zapewnić bezpieczeństwo przed dzikimi zwierzętami, ale też i przed złodziejami. Rankiem nowego dnia przez bramę takiej zagrody wychodzili pasterze, tędy przechodziły stada. I w metaforycznym obrazie taką bramą zagrody nazywa siebie Pan Jezus. 

niedziela

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

I INTENCJE MSZALNE 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

Patrząc z dzisiejszej perspektywy na narracje o życiu Pana Jezusa, nietrudno zauważyć, że ewangeliści nie spełniają współczesnych oczekiwań co do proporcji w opowiadaniu o życiu bohatera. Ewangelista Marek w ogóle nie jest zainteresowany opowiadaniem o narodzinach i dzieciństwie Zbawiciela. A każdy z czterech ewangelistów minimum jedną czwartą swego opowiadania poświęca trzem dniom życia Jezusa Chrystusa i Jego ukazywaniu się po zmartwychwstaniu. Ta obserwacja pozwala na założenie, że pierwsi odbiorcy i słuchacze orędzia o zbawczym dziele Chrystusa szukali uzasadnienia i zrozumienia, czym jest Eucharystia, na której się gromadzą, bo ona uobecniała i Wieczernik, i Golgotę, i pusty grób z tym, co potem nastąpiło.


 
 

piątek

Święte Triduum Paschalne

W Wielki Czwartek - Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy wszystkich Parafian na uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19:00 w kościele parafialnym w Bagnie. Nie będzie Liturgii Wielkiego Czwartku w kościołach filialnych. Po Mszy św. adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Bagnie przez całą noc i dzień aż do liturgii Wielkiego Piątku.
Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Jezusa. Adoracja Najśw. Sakramentu w Ciemnicy w Bagnie przez cały dzieńi. O godz. 14:00 zapraszamy na ostatnią Drogę Krzyżową w Bagnie, Godzięcinie i Wielkiej Lipie. Po nabożeństwie adoracja w tych kościołach. Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 19:00 w trzech kościołach. Po Liturgii adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22:00. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły - bez pokarmów mięsnych i alkoholu, oraz tylko jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.

czwartek

TRIDUUM SACRUM

Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.
W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ "Oblubieniec został zabrany". Wszędzie należy zachowywać post i wstrzemięźliwość w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania.

sobota

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP


W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.

Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.


  

Felieton Kucharczaka

Wiele mówią tu niektóre hasła z Manif. Ot, choćby to (jedno z przyzwoitszych): „Seks dla przyjemności, nie do rodzenia”. Równie dobrze drzewa mogłyby ogłosić: „Zapylanie dla zabawy, nie dla owoców” Czytaj dalej

Parlament Europejski otwarcie krytykuje decyzję prezydenta USA o zakazie finansowania aborcji za granicą ze środków amerykańskiego budżetu. Na zabijanie dzieci na całym świecie, głównie w krajach ubogich, szły grube miliony dolarów. Powstał więc w UE pomysł, żeby to Europa zapłaciła za finansowe straty, jakie poniósł przemył aborcyjny... Czytaj dalej

Pan Bóg przewrócił mój poukładany świat

Pan Bóg przewrócił mój poukładany świat do góry nogami. Pokazał mi ciemne zakamarki mojego na pozór szczęśliwego małżeństwa, o których wcześniej nie wiedziałam. To, co zobaczyłam zabolało… Czytaj dalej

Muszę przyznać, że od początku małżeństwa miałem problem ze słowami przysięgi małżeńskiej „…oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Dlaczego tylko do śmierci? Czy śmierć coś zmienia w przypadku prawdziwej miłości? Czy z chwilą śmierci wszystko się resetuje?
(...) Ja, po śmierci mojej żony... Czytaj dalej

 

Plan Rekolekcji Wielkopostnych

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 26 - 30 marca 2017 r
w parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie
Prowadzi ks. Mirosław Grendus, proboszcz, promotor „Ruchu dla Lepszego Świata”

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Uczestniczka manifestacji w Dniu Kobiet z napisem: „Aborcja legalna, bezpieczna i darmowa”. 8.03.2017 Buenos Aires, Argentyna
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody (J 4,7). Samarytanka mieszka w nas. Także w feministkach, spragnionych... Czego? Czy naprawdę aborcji? Czy nie raczej miłości, szczęścia, bliskości, Boga? Szukamy nasycenia nie tam, gdzie trzeba, i wciąż pragniemy. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle (J 4,6). On czeka na Samarytanki, nawet na Manifie…Zobacz

„Było to około szóstej godziny”, czyli w naszej rachubie czasu w samo południe. Wówczas, w spiekocie dnia, nikt nie przychodził po wodę. Czemu więc ta kobieta przyszła właśnie wtedy? Zdaje się, że nie chciała znaleźć się w otoczeniu innych osób, które będą pytać ją o sprawy, które były dla niej niewygodne. „Miałaś pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem” – przypomniał jej Pan Jezus. Czytaj dalej

Samarytanka przy studni nie od razu rozpoznała, jak cennym darem jest spotkanie z Jezusem, który przyszedł przemienić jej życie. Jej oczy widziały tylko to, co powierzchowne. Gdybym i ja wiedziała, kim jest Ten, który obecny jest w każdej osobie na mojej drodze... Moje oczy często nie potrafią rozpoznać Jezusa w moim mężu, dorastających dzieciach, dłużniku, który nie chce oddać należności, w natarczywym żebraku... Czytaj dalej

wtorek

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post - czas nawrócenia, czyli odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się w stronę Jezusa, który chce nas uzdrawiać i oczyszczać. W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem odbędą się w następującym porządku:
- w Bagnie o godz. 8:00 i 18:00
- w Osolinie o godz. 16:30
- w Godzięcinie o godz. 17:00
- w Wielkiej Lipie o godz. 18:30

Przed każdą Mszą św. OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW>
W środę obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy:– wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i alkoholu oraz ograniczenie ilości - np. jeden posiłek do syta i dwa mniejsze.

niedziela

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Nie znieść, ale wypełnić. W tym stwierdzeniu Pan Jezus odpowiada na wciąż wracające pytanie o stosunek chrześcijaństwa do przepisów Prawa Starego Testamentu. Kluczem do zrozumienia jest użyty w Ewangelii czasownik plerosai. Tłumaczony, zresztą poprawnie, przez „wypełnić”, nie wyczerpuje jednak pełnego pola znaczeniowego greckiego oryginału. Plerosai ma bowiem oprócz sensu „sprostać wymogom”, czyli „wypełnić”, znaczenie szersze: „udoskonalić” i „uzupełnić”. Chrystusowe pouczenia z dzisiejszego fragmentu Kazania na Górze pokazują, jak starotestamentowe zapisy, często skupiające się tylko na zewnętrznej sferze obowiązków, zostają uzupełnione przez przestrzeń intencji. W tej logice nie wystarczy „nie cudzołożyć”. Zadaniem ucznia jest powstrzymanie się od pożądliwych spojrzeń. „Nie zabijaj” to fundament, kluczem udoskonalającym jest powstrzymanie się od gniewu i obelżywych słów.


 

czwartek

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Nazwa obchodzonego 2 lutego święta wywodzi się od dwóch terminów greckich: Hypapante oraz Heorte tou Katharismou, co oznacza święto spotkania i oczyszczenia. Oba te święta były głęboko zakorzenione w tradycji Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą 5 syklów. Równało się to zarobkowi 20 dni (1 sykl albo szekel to 4 denary lub drachmy, czyli zapłata za 4 dni pracy robotnika niewykwalifikowanego). Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

 

niedziela

IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Od wieków komentatorzy spierają się o to, czy te reguły dotyczą wszystkich uczniów, czy jedynie wybranego grona, gotowego bardziej niż inni realizować radykalne wskazania Ewangelii. Zdaje się, że odpowiedź na tę kwestię jest pochodną osobistego zaangażowania każdego z uczniów Chrystusa. „Szczęśliwi”, takie znaczenie posiada grecki przymiotnik makarioi, użyty przez ewangelistę Mateusza, a przetłumaczony jako „błogosławieni”. Szczęśliwymi nazywa tych, którzy przyjęli orędzie o zbawczej roli Jezusa Chrystusa. Chrystusowe błogosławieństwa zdają się ukazywać perspektywę na przyszłość, ale – co podkreślają komentatorzy – ewangelista, redagując swój tekst, pominął podmiot. Nie wiadomo, czy błogosławionym jesteś ty, jesteśmy my czy jesteście wy. Każdy może być błogosławiony, czyli szczęśliwy, nie w przyszłości, ale już tu i teraz. „Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę”. Góry w Ewangelii Mateusza są miejscem spotkania z Bogiem i miejscem Jego objawienia. Pan Jezus był kuszony na górze. Także na górze miała miejsce scena przemienienia. W takim otoczeniu Chrystus wycofywał się, by modlić się na osobności. Także po zmartwychwstaniu, na górze, dokonało się spotkanie Chrystusa, który posyłał swych uczniów „aż po krańce świata”.

 

piątek

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę - znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.
Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.


 

wtorek

Kolęda 2017
Poniedziałek 2 stycznia od godz. 16:00:
1/ Godzięcin - Bloki 54 H, G i F;
2/ Godzięcin - Bloki 54 B, A i E;
3/ Godzięcin - domy w kierunku starej drogi do Bagna i blok 54 C i D.
Wtorek 3 stycznia
1/ Godzięcin - od kościoła w kier. Brzegu Dolnego strona lewa i prawa;
2/ Godzięcin - od Brzegu Dolnego w kier. kościoła strona lewa;
3/ Godzięcin - od Brzegu Dolnego w kier. kościoła strona prawa.
Środa 4 stycznia
1/ Godzięcin - od kościoła w kier. cmentarza strona lewa i prawa;
2/ Godzięcin - od cmentarza w kier. kościoła strona lewa;
3/ Godzięcin - od cmentarza w kier. kościoła strona prawa.