"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

sobota

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Jezus jest przesłuchiwany przez Piłata, ziemskiego władcę. Bóg na ławie oskarżonych. Bóg pozwala, by osądził go człowiek.
Ta scena się powtarza i w naszym życiu. Ile razy oskarżaliśmy Boga? Domagaliśmy się tego, by wytłumaczył się ze swoich działań lub zaniedbań. Przedziwna to tajemnica wszechmogącego Boga, który wydaje się w ręce niesprawiedliwych ludzkich sądów, moich sądów. Pozwala, bym Go odrzucił, skazał, uznał za zbędny balast, za przestarzałą ideę niepotrzebną mi do szczęścia. Ile razy podpisywałem wyrok śmierci na Jezusa (Boga) w moim życiu? Ile razy byłem Piłatem?

niedziela

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Strzeżcie się uczonych w Piśmie…”

Pan Jezus ewidentnie nie lubił obłudy. Piętnował ją bez znieczulenia, zwłaszcza u tych, którzy byli odpowiedzialni za kształtowanie pobożności żydowskiej. Najbardziej narażeni na religijne zakłamanie są duchowni i ludzie zaangażowani mocniej w życie Kościoła. Dlaczego tak się dzieje? Skąd się to bierze, że człowiek z religii zaczyna robić jakąś pokazówkę, manifestację swojej próżności? Co chce przez to osiągnąć?
niedziela

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Żyjemy w epoce SMS-ów, czyli krótkich informacji. Nie mamy czasu, chcemy od razu sedna, istoty. Czy szukamy w wierze tego, co najważniejsze? Łatwo można utonąć wśród wielu katechizmowych prawd, przykazań, obrzędów. A potrzebujemy tej jednej, najważniejszej wskazówki, która pomoże nam nie pobłądzić, która będzie porządkować myślenie, ustawiać hierarchię. Rok Wiary to zaproszenie, aby podejść do Jezusa z pytaniami i z nową gotowością do słuchania odpowiedzi. I nie tyle chodzi o jakąś nową wiedzę, ale raczej o to, by Go usłyszeć. On osobiście mi przypomni, co jest najważniejsze. czwartek

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Dzisiejsza uroczystość - jak każda uroczystość w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. 

Od 1 do 8 listopada możemy codziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz modląc się za zmarłych na cmentarzu.