"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

I NIEDZIELA ADWENTU

„Uważajcie”. Oryginalny, grecki czasownik blepo oznacza dosłownie „widzieć, dostrzegać, obserwować”. Patrzeć w taki sposób, by dobrze ocenić sytuację. Biblia Paulistów tłumaczy opisowo: „Miejcie oczy szeroko otwarte”.
.Ewangelia otwiera oczy, budzi do głębszej świadomości, uczy czytać widzialną rzeczywistość jako wezwanie, znak wskazujący na cel wędrówki. Monotonia życia, codzienna rutyna sprawiają, że żyjemy jak maszynki wykonujące mechanicznie te same czynności, nie widzimy sensu, gubimy radość i nadzieję, przestajemy się czegokolwiek spodziewać. Adwent – to pobudka. Bóg nie chce, byśmy umierali z nudów albo z lęku o przyszłość, chce, byśmy mieli nadzieję. Otwiera nasze zmęczone lub zapłakane oczy na przyszłość, w której na nas czeka.

List Pasterski na Adwent 2011


Drodzy Archidiecezjanie!
1. Dzień 27 listopada rozpoczyna w Kościele nowy okres liturgiczny zwany
ADWENTEM. Jest to zarazem początek nowego roku kościelnego, który zaczyna się od I
Niedzieli Adwentu. W tym czasie w szczególny sposób oczekujemy na przyjście Pana.
Wspomnienie pierwszego przyjścia, którym było wejście Jezusa w historię ludzkości,
przeżywać będziemy w czasie świąt Bożego Narodzenia. Tak więc Adwent jest
przygotowaniem duchowym do świąt Narodzenia Pańskiego, pełnych nadziei, radości
i pokoju. Oczekując przyjścia Pana w czasie świąt, jednocześnie myślimy o drugim
Jego przyjściu na końcu czasów, zwanym paruzją. W czasie Adwentu uczestniczymy
w Roratach, oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, która razem z wielkim
prorokiem Izajaszem i Janem Chrzcicielem prowadzi nas adwentowym szlakiem wiary
i modlitwy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ubogacamy naszą modlitwę pięknymi
pieśniami, które rozbrzmiewają w naszych kościołach. Uczestniczymy w rekolekcjach
i konferencjach adwentowych i korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania. 


czwartek

Wycieczka scholi z Godzięcina

W sobotę – 5 listopada spod kościoła w Godzięcinie wyruszyła rowerowa pielgrzymka dzieci i młodzieży nowo powstałej scholi. Cel nie był zbyt odległy – Bagno, ale jak się później okazało bardzo atrakcyjny. Dzieci mogły zwiedzić kościół pw. Wniebowzięcia NMP, spotkać się ze swoimi rówieśnikami z bagieńskiej scholki, wspólnie pośpiewać pieśni religijne przy
ognisku oraz zjeść smaczną kiełbaskę. Po tych atrakcjach, opiekun scholki krótko przedstawił uczestnikom historię WSD Salwatorianów w Bagnie, obiektu pałacowego, groty Matki Bożej z Lourdes, a także drewnianej maryjnej kaplicy w parku, wybudowanej w 1934 r. Dzieci mogły z zewnątrz podziwiać piękno zabytkowej architektury i otaczającej przyrody. Dodatkową niespodzianką było spotkanie z Bratem Bernardem Mrozem, salwatorianinem, który z dużą serdecznością odpowiadał na pytania zainteresowanych dzieci. Nie zabrakło oczywiście wspólnej modlitwy w ważnych intencjach.

Zachwyceni miło spędzonym czasem członkowie scholi już planują kolejną wyprawę, tym razem na wiosnę przyszłego roku. Cieszymy się, że wycieczka przyciągnęła także dzieci spoza szkoły podstawowej w Godzięcinie i zachęcamy kolejnych kandydatów do scholi, pragnących śpiewać dla Jezusa, do zapisania się do naszej grupy parafialnej.
Z pozdrowieniami – Ks. Krzysztof Jagiełło SDS, opiekun scholki

niedziela

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Obraz Sądu Ostatecznego kojarzy się z lękiem. Papież Benedykt XVI przekonuje, że to wizja pełna nadziei. Obraz mówiący o odpowiedzialności.
Dobro i zło są pomieszane i w świecie, i w nas samych, ale kiedyś zostaną ostatecznie oddzielone. „Niesprawiedliwość historii nie może być ostatnim słowem” – zauważa papież w encyklice „Spe salvi”. „Łaska nie przekreśla sprawiedliwości. (…) Nie jest gąbką, która wymazuje wszystko, tak że w końcu to, co robiło się na ziemi, miałoby w efekcie zawsze tę samą wartość”. Co będzie się ostatecznie liczyć? Tylko dobro, które czynimy. Ta perspektywa pomaga z większym spokojem patrzeć na bieżące sprawy, kłótnie, politykę, ekonomię. Nad tym wszystkim czuwa Ktoś, kto jest sprawiedliwością i miłosierdziem.

poniedziałek

Ranking ministrantów – październik

RANKING MINISTRANTÓW:
Tym razem nasz ranking podzieliliśmy na dwie grupy:
1. Ministranci z Bagna 
2. Ministranci z kościołów filialnych
Rozróżnienie wynika z ilości Mszy św. i nabożeństw w kościele parafialnym w Bagnie oraz kościołach filialnych. Taki podział bardziej umożliwia porównanie osiągniętych wyników i gorliwości w wypełnianiu swoich obowiązków.

NOWYM rankingu miesiącu PAŹDZIERNIKU zwyciężyli:
W kościele parafialnym w Bagnie: Arkadiusz Nóżka - 39 punktów
W kościołach filialnych (Godzięcin, Osolin, Wielka Lipa):
Jacek Hawrylczak, Michał Nalewajek (ex aequo) z Godzięcina: 27 punktów

Gratuluję osiągniętych wyników a przede wszystkim wielkiej miłości Boga i chęci służenia Chrystusowi. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają wielofunkcyjne budziki (z funkcją zegara, czasomierza, termometra i alarmu)
Z pozdrowieniami – Ks. Krzysztof Jagiełło SDS, opiekun ministrantów

Dla zainteresowanych podajemy poniżej
link do wyników punktacji ministrantów w poszczególnych
kościołach:

niedziela

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Chrześcijaństwo bywa przedstawiane w karykaturalny sposób jako religia ludzi słabych, biernych, którzy liczą na to, że Pan Bóg za nich wszystko zrobi. To obraz z gruntu fałszywy. Chrześcijanie przyczynili się w decydującej mierze do zbudowania zachodniej cywilizacji.
„Módl się i pracuj” – ta dewiza przyświecała mnichom, którzy uprawiali rolę, budowali drogi, fabryki, zakładali szkoły, szpitale, biblioteki, przytułki itd. Powołaniem człowieka jest rozwój, życie pełne, mądre, uczciwe, piękne. Modne hasła samorealizacji czy inwestowania w siebie są słuszne, o ile nie zapomnimy o tym, skąd pochodzi nasz „kapitał początkowy”. To Bóg dał nam ze swego. Dzięki Niemu mamy życie i boskie możliwości. I to dla Niego mamy żyć i pracować, a nie tylko dla siebie. Świadomość przynależności do Bożego „przedsiębiorstwa” dodaje skrzydeł. Nie ma wszak potężniejszego i bardziej dbającego o pracowników szefa niż Bóg. Jak dbam o tę Bożą inwestycję, którą jestem ja sam?

czwartek

RÓŻAŃCOWA LIGA KLAS – WYNIKI

W kategorii – Różańcowa Liga Klas w Bagnie zwycięzcą została
klasa V A.

W kategorii indywidualnej przyznano także nagrody dla
Mistrzów Różańcowych, czyli dzieci które najczęściej
uczęszczały na nabożeństwa różańcowe.

W Kościele parafialnym w Bagnie ranking przedstawia się następująco:

 1. MIEJSCE (ex aequo)Marcin Lizak, klasa V A;
  Michał Lizak, klasa IV A; Natalia Minorczyk, klasa III A
 2. MIEJSCE:Klaudia Boczanowska, klasa V A
 3. MIEJSCE:Kamila Minorczyk, klasa VA
Dodatkowo nagrodzono: Arkadiusza i Karolinę Urbaniak za bardzo zbliżoną do „podium” ilość punktów.

W Kościołach filialnych (w Wielkiej Lipie i kaplicy w Osolinie) zwyciężyli:
 1. MIEJSCE (ex aequo)Anna Górowska, klasa II B;
  Piotr Górowski, klasa IV B; Oliwia Masiewicz, klasa II B, Szymon
  Siekierka, klasa II A; Aleksandra Synoś, klasa I; Wojciech Zając,
  klasa II A;
 2. MIEJSCE :Amelia Wieczorek, klasa IV B;
 3. MIEJSCE (ex aequo):Maciej Pietrowicz, klasa II A; Karolina Skutela,
  klasa II B; Amelia Szwagrzak, klasa III B; Kornelia Szwagrzak, klasa
  V B 

  Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni proporcjonalnie do zasług. Nagrodami były m.in.:
 1. Film DVD pt. „Cuda Jezusa”
 2. Książka pt. „Listy dzieci do Karola”
 3. Książka Ks. Mieczysława Malińskiego pt. „Razem z Jezusem”
 4. Kolorowanki „Zdrowaś Maryjo” i „Aniele Boży Stróżu mój”
 5. Kalendarze z Błogosławionym Ojcem Św. – Janem Pawłem II
 6. Cała masa słodyczy
Nagrodami pocieszenia dla pozostałych uczestników konkursu były zakładki do książek

Z pozdrowieniami – duszpasterze: Ks. Grzegorz Skałecki, proboszcz
oraz Ks. Krzysztof Jagiełło, wikariusz
wyniki z poszczegónych tygodni można zobaczyć tutaj

niedziela

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

W Biblii często pojawia się schemat dwóch życiowych dróg. Do wyboru jest dobro albo zło, prawda lub fałsz, życie lub śmierć.
W przypowieści o pannach jest to wybór między mądrością a głupotą. Mądrość to troska o zbawienie. Zwróćmy uwagę, że wyraża się ona w bardzo praktycznej wiedzy: kto bierze lampę, musi ją zaopatrzyć w oliwę. Mądrość nie jest teoretyzowaniem, ale sztuką przewidywania, wiedzą o tym, jak postępować. Mądrość prowadzi do spotkania z oblubieńcem, głupota do zmarnowania tej szansy. Gdyby zapytać kogoś wprost: „chcesz być mądry czy głupi”, każdy odpowie, że chce być mądry. Dlaczego więc wybieramy tak często głupotę zamiast mądrości?

czwartek

Zaproszenie!

Zapraszamy na wycieczkę rowerową i ognisko dla dzieci i młodzieży należącej do scholi z Godzięcina. W planie także spotkanie integracyjne z bagieńską scholą i wspólna zabawa. Wyjazd w sobotę, 5 listopada o godz. 9:00 spod kościoła w Godzięcinie. 

Do udziału w imprezie zachęcamy także tych, którzy chcieliby
zapisać się do tej grupy parafialnej, szczególnie dzieci i
młodzież z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum od klasy
I do III.

Z pozdrowieniami – Ks. Krzysztof JAGIEŁŁO SDS, opiekun scholki

środa

Mecz towarzyski Godzięcin vs. Bagno

W sobotnie, piękne i słoneczne przedpołudnie, 29 października ministranci z Bagna wyruszyli wraz z księdzem opiekunem na swych metalowych rumakach na krótką przejażdżkę do Godzięcina. Na miejscu – po rozgrzewce – rozegrali mecz towarzyski: ministranci z Bagna kontra ministranci z Godzięcina. Chwilami emocje sięgały zenitu, cóż widać że mają duże ambicje.
Po drugiej połowie meczu znaliśmy już wynik – Godzięcin zwyciężył przewagą jednej bramki (wynik końcowy to 7:6). Po sportowych zmaganiach wszyscy zasiedli do ogniska, by usmażyć kiełbaski. Po radosnym spotkaniu integracyjnym „Bagno” ruszyło na rowerach w drogę powrotną do swej małej ojczyzny.
Ks. Krzysztof Jagiełło SDS, opiekun ministrantów i lektorów

Dzień Zaduszny

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela…Nie ma co, eschatologia Kościoła katolickiego jest dość nudna. No bo jak można na wieki oglądać kogokolwiek, nawet gdyby to miał być sam Bóg, i znajdować w tym wielką radość. Przecież wszystko się może przejeść. Czy jednak aby na pewno?

wtorek

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Jest takie jedno powołanie, które dotyczy każdego człowieka: powołanie do świętości. Jeśli w niebie są tylko święci, to i my, którzy nieba pragniemy, mamy stać się świętymi. Bóg, który tak bardzo nas w niebie pragnie, jest w mocy uczynić z nas, słabych i grzesznych, świętych. Święty to grzesznik, którego podniosła i przemieniła miłość Boga. To ktoś, kto uwierzył i poddał się mocy miłości Bożej i na jej skale zbudował swoje życie.