"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Dwa zdania streszczają istotę Dobrej Nowiny. Pierwsze jest oznajmujące, drugie jest wezwaniem. Co Jezus oznajmia?'

Że „czas się wypełnił”. Spotkanie z Jezusem jest najważniejszym momentem w życiu, oznacza przełom, rozstrzygnięcie. Królestwo Boże jest blisko. Co to znaczy? Jezus nie tylko mówi o królestwie, ale on je sprawia. Królestwo Boże przychodzi do człowieka w Jezusie. Ponieważ ON sam jest obecnością Boga. Stąd płynie wezwanie, by się nawrócić, czyli poddać swoje serce Bogu. Uwierzyć Ewangelii – czyli stać się uczestnikiem tego królestwa, uznać panowanie Boga nad swoim życiem. Bóg jest potężnym władcą, ale w Jezusie przychodzi jako nasz Przyjaciel, Brat. Bo istotą Jego władzy nie jest przemoc, ale miłowanie.

II NIEDZIELA ZWYKŁA

„Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem”. Jan wskazuje swoim uczniom na Jezusa zgodnie z tym, co sam zapowiadał: „idzie mocniejszy ode mnie”.
1 Uczniowie opuszczają Jana i ruszają za Jezusem. Idą za Tym, którego wskazał im ich poprzedni nauczyciel. Jezusa jeszcze w tym momencie nie znają. Idą tak ufnie, bo polegają na autorytecie Jana. Zauważmy ciekawy mechanizm. Jan gromadził uczniów najpierw wokół siebie, on sam był ich przewodnikiem, dopiero potem „przekazał” ich Jezusowi. Mamy więc dwa etapy drogi: uczniostwo u Jana i przejście do „wyższej” szkoły Jezusa. Każdy ewangelizator musi zgromadzić uczniów wokół siebie, stać się dla nich autorytetem, aby potem wskazać na Jezusa. Nie da się ewangelizować bez wiązania się z innymi, trzymając dystans. Oczywiście celem jest zawsze doprowadzenie do Jezusa. Ale ów etap pośredni jest jakoś konieczny.
 
 Zdjęcia z Uroczystości Trzech Króli w Bagnie - zobacz

Buciki Maryi Wniebowziętej


Zobacz zdjęcia :)

Seks po chrześcijańsku

Podstawą chrześcijańskiego spojrzenia na ciało, nagość, dotyk, czułość i pieszczoty jest zachowanie ich dialogicznego charakteru. Nie pytaj więc, czy wolno ci kochać, zapytaj siebie, czy masz odwagę wziąć za to odpowiedzialność. Bo jeśli nie, to twoje gesty kłamią: przed ślubem i po ślubie. Jak ktoś to zgrabnie i mądrze ujął: „czystość to uczciwość w seksie”. Czytaj całość

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

Chrzest Jezusa w Jordanie jest uroczystą inauguracją Jego publicznej działalności.

W tym momencie odsłania się coś z tajemnicy Trójcy Świętej. Otwarte niebo. W jednym momencie widzimy Syna Bożego, Ducha Świętego zstępującego w symbolu gołębicy, a z nieba rozlega się głos Boga Ojca. Każda modlitwa, Eucharystia i każda inna celebracja liturgiczna w kościele rozpoczyna się od znaku krzyża i słów: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Coś takiego miało miejsc nad Jordanem. Jezus rozpoczyna swoją misję objawiania Boga i zbawienia człowieka. Czyni to w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Prosty, praktyczny wniosek dla nas: cokolwiek dobrego czynimy, zaczynajmy od wezwania Trójcy i znaku krzyża. Wtedy niebo się nad nami otwiera. 

 
 
 
 

piątek

Plan Odwiedzin Duszpasterskich

Kolęda 2015
Poniedziałek 12 stycznia
1/ Osolin - ul. Piłsudskiego od wiaduktu;
2/ Osolin - ul. Piłsudskiego od W Lipy strona lewa;
3/ Osolin - ul. Piłsudskiego od W Lipy strona prawa;

wtorek

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

niedziela

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Wielu z nas słyszało już tę Ewangelię w Boże Narodzenie. Spróbujmy odczytać ją w kontekście nowego roku. Rozpoczęliśmy właśnie 2015 rok po Chrystusie! On, wcielony Bóg, jest początkiem naszej rachuby czasu.
Na co dzień nie myślimy o tym, że żyjemy w erze po Nim, po Jego wcieleniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Kiedy upadło Cesarstwo Rzymskie, papież Jan I postanowił skończyć z liczeniem lat „od założenia Rzymu” i ustalił jako początek naszej ery rok narodzin Jezusa. Mimo że mnich, który wykonywał konieczne obliczenia, pomylił się o 7 lat, symboliczny sens rachuby lat pozostaje w mocy. Zaczęliśmy właśnie Rok Pański 2015. Warto pomyśleć o tym, by w naszym życiu zawsze „na początku było Słowo”. Wtedy będzie to w naszym życiu naprawdę Rok Pański. 

czwartek

Orędzie Noworoczne Proboszcza

Podsumowanie roku 2014 w Parafii Wniebowzięcia NMP w Bagnie.
Drodzy parafianie
Początek każdego roku to czas wielkich nadziei, planów, może i obaw, ale to także czas refleksji nad tym, co było, to także, a może przede wszystkim, czas wdzięczności.

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia.