"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili”.

Skąd się to bierze? To połączenie szczerego przekonania, że jestem w porządku wobec Boga, a pogardzam innymi. Człowiek ma nieskończoną zdolność do oszukiwania siebie samego, znieczulania własnego sumienia. Pogarda może być bardzo subtelna. Ukryta za kpiną, żartem, luzem. Wyrażenie „moherowe berety” to jeden z przykładów pogardy dla prostych, wierzących ludzi. Oczywiście łatwiej wskazać tych, którzy mną pogardzają. Rzecz w tym, by pomyśleć, o kim ja myślę z poczuciem wyższości. 
 
 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

„Zawsze powinni się modlić i nie ustawać”.

„Jak rozumieć to „zawsze” i „nie ustawać”? Nie jest przecież możliwe modlić się bez przerwy. Chodzi więc raczej o regularność, o wierność codziennej modlitwie bez względu na trudności, przeszkody, zmęczenie itd. Zawsze mamy setki ważniejszych zajęć, spraw do załatwienia, spotkań, rozmów, telefonów, które odciągają nas od modlitwy. Jak wygląda moja modlitwa? Kiedy się modlę? Jak długo?

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

Przedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny.

W 2013 r. hasłem tych obchodów są słowa:

Miłosierdzie Boże dla całego świata
  


sobota

MODLITWA RÓŻAŃCOWA

Zapraszamy wszystkich - dzieci i dorosłych 
na nabożeństwa różańcowe! 

W kościele parafialnym w dni powszednie o godz. 17:30, 
w sobotę po Mszy św. porannej, w niedzielę o g. 17:00.

Na filiach po Mszy św. o 17:00 - w Osolinie w środę, w Wielkiej Lipie w czwartek, a w Godzięcinie w piątek oraz w niedziele po Mszy św. W Godzięcinie różaniec także w pozostałe dni tygodnia 
o godz. 18:00. 

Każdego dnia za wspólnie odmówiony różaniec można uzyskać odpust zupełny!O różańcu:

Różaniec. Prosta droga do nieba (rozważania tajemnic różańcowych):

UROCZYSTOŚCI JADWIŻAŃSKIE W TRZEBNICY

Ponad 10 tys. pielgrzymów uczestniczyło w uroczystej Mszy świętej sprawowanej przez abp. Józefa Kupnego przy ołtarzu polowym przed bazyliką trzebnicką.
Tegoroczna pielgrzymka do Trzebnicy miała na celu zrodzenie pragnienia pogłębienia relacji z Bogiem, by ta relacja stała się przedmiotem modlitwy i powodem radości na co dzień. W trakcie pielgrzymki rozważano świadectwo wiary św. Faustyny i jej koncepcję szczególnego znaczenia czynu, słowa i modlitwy. Pielgrzymi wyszli z Katedry Wrocławskiej w sobotę 19 października o godz. 6.00. Pielgrzymka zakończyła się Mszą Świętą w Trzebnicy o godz. 16.45 przy ołtarzu polowym. W homilii abp Józef Kupny tłumaczył co to znaczy budować wspólnotę z Bogiem.


Zobacz także:


 

niedziela

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Trąd to coś więcej niż choroba. Oznacza wyrzucenie człowieka poza społeczność, izolację, bolesne odczucie budzenia w innych odrazy i lęku.
 Jest symbolem cierpienia związanego z napiętnowaniem, odrzuceniem przez grupę. Być trędowatym oznacza być kimś, kogo się unika, lęka, wstydzi, trzyma na dystans. Można to odnieść do siebie na dwa sposoby. Po pierwsze: czy ktoś przeze mnie nie stał się „trędowaty”, odrzucony, napiętnowany przez niesprawiedliwą ocenę, brak akceptacji, nieprzebaczenie? Po drugie: czy ja sam nie czuję się czasem „trędowaty”? Z powodu kogo lub czego? Co powoduje moje niskie poczucie wartości? Może inni, ale może ja sam myślę o sobie jako o kimś trędowatym, zamknąłem się w poczuciu winy czy negatywnym obrazie siebie? Warto porozmawiać o tym z Jezusem.

sobota

Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Barda Śl.

Ponad 3 tysiące pielgrzymów przybyło (12. października) do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim. Wśród pątników znaleźli się także uczestnicy Archidiecezjalnej Pielgrzymki Członków Żywego Różańca.

Pielgrzymka była okazją do integracji tych, tak bardzo ważnych w życiu Kościoła, wspólnot modlitewnych. Uczestnictwo w Pielgrzymce stało się okazją do wymownego świadectwa wiary w Roku Wiary oraz zachętą do codzien­nej, systematycznej modlitwy różańcowej w ramach przynależności do Parafialnych Kół Żywego Różańca.  


niedziela

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

„Przymnóż nam wiary”. Tę prośbę apostołów można też przetłumaczyć: „dodaj nam wiary”.
Warto zerknąć na słowa Jezusa poprzedzające tę wypowiedź. Mówi tam o zgorszeniach, przestrzega, by samemu nie stać się gorszycielem, wzywa, by zawsze być gotowym do wybaczania. W tle jest więc tajemnica zła, które dotyka Kościół. Apostołowie w takim kontekście proszą o wzrost wiary. Jakby się bali, czy wytrzymają napór sił ciemności. Ich prośba jest nam bliska. Wiara oznacza więc tutaj szczególne zaufanie do Boga w obliczu zła. Chodzi o wiarę w to, że to On ostatecznie zwycięża, że dobro zatriumfuje nad złem, prawda nad kłamstwem, miłość nad nienawiścią. Często przecież wydaje się nam, że wygrywa raczej zło, kłamstwo czy nienawiść.

sobota

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

Zapraszamy wszystkich - dzieci i dorosłych 
na nabożeństwa różańcowe! 

W kościele parafialnym w dni powszednie o godz. 17:30, 
w sobotę po Mszy św. porannej, w niedzielę o g. 17:00.

Na filiach po Mszy św. o 17:00 - w Osolinie w środę, w Wielkiej Lipie w czwartek, a w Godzięcinie w piątek oraz w niedziele po Mszy św. W Godzięcinie różaniec także w pozostałe dni tygodnia 
o godz. 18:00. 

Każdego dnia za wspólnie odmówiony różaniec można uzyskać odpust zupełny! 

PIESZA PIELGRZYMKA DO TRZEBNICY

24 listopada 2013 r. w Kościele Katolickim kończą się obchody Roku Wiary zapoczątkowane przez papieża Benedykta XVI. Oczekuję, aby tegoroczna pielgrzymka do Trzebnicy w każdym z nas zrodziła pragnienie pogłębienia relacji z Bogiem, by ta relacja stała się przedmiotem modlitwy i powodem radości na co dzień. W trakcie tegorocznej pielgrzymki będziemy rozważać świadectwo wiary św. Faustyny i jej koncepcję szczególnego znaczenia czynu, słowa i modlitwy. 
Wyjście z Katedry Wrocławskiej w sobotę 19 października o godz. 6.00. Zakończenie Mszą Świętą w Trzebnicy o godz. 16.00 przy ołtarzu polowym. NIE MA ZAPISÓW – należy przyjść do katedry i włączyć się do dowolnej grupy pielgrzymkowej.

Wiernych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli uczestniczyć w pielgrzymce zapraszam na eucharystię w Trzebnicy o godz. 16.00.
Serdecznie zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce! 


Z Maryjnym pozdrowieniem
Główny Przewodnik Pielgrzymki
Ks. Stanisław Orzechowski