"Dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa nie wolno Ci spocząć" o. Jordan, Założyciel Salwatorianów

niedziela

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: "z Egiptu wezwałem Syna mego". A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia". On więc wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".
/ Mt 2,13-15.19-23 /

Europejskie Spotkanie Młodych - Taizé Wrocław 2019

Trwa 42. Europejskie Spotkanie Młodych 
Taizé Wrocław 2019. 

Program spotkania jest otwarty dla wszystkich

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wieczornych modlitwach w Hali Stulecia: 28, 29, 30 i 31 grudnia o godz. 19:00. 30 i 31 grudnia oraz na wspólną modlitwę południową o godz. 13:00. 

Odbywać się ona będzie w dziewięciu kościołach w centrum miasta: w Katedrze św. Jana Chrzciciela, Katedrze greckokatolickiej św. Wincentego oraz św. Jakuba, Ewangelickim Kościele Opatrzności Bożej, Kolegiacie Świętego Krzyża oraz kościołach: NMP na Piasku, św. Elżbiety (Garnizonowym), Najświętszego Imienia Jezus, św. Wojciecha i kościele Bożego Ciała.Transmisje na żywo można oglądać m.in. na kanale EWTN Polska na YouTube i na stronie EWTN.pl


OPRÓCZ TEGO:


Niedziela, 29 grudnia

Ok. 15:00 - Hala Stulecia, spotkanie z abp Rysiem - Po co czytać Biblię dzisiaj? -> transmisja całego spotkania

Poniedziałek, 30 grudnia
Ok. 15.00 - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, spotkanie z abp. Polakiem i br. Aloisem -> transmisja całego spotkania

czwartek

ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

/ Mt 10,17-22 /

środa

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

/ J 1,1-18 /

niedziela

IV NIEDZIELA ADWENTU

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

/ Mt 1,18-24 /

III NIEDZIELA ADWENTU

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

/ Mt 11,2-11 /

Zapraszamy na RORATY!


II NIEDZIELA ADWENTU

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

/ Łk 1,26-38 /
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Przeżywamy dziś Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Jest to święto patronalne Zgromadzenia Salwatorianów 
- 138 rocznica jego założenia.

Módlmy się dziś przez wstawiennictwo 
Sługi Bożego O. Franciszka od Krzyża Jordana - Założyciela salwatorianów 
o powołania do naszych zgromadzeń.

Parafialne rekolekcje adwentowe


I NIEDZIELA ADWENTU

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.


piątek

Czy istnieje życie po porodzie? :)

Pewnego razu, w brzuchu kobiety będącej w ciąży, były sobie bliźnięta. Jedno z nich zwróciło się do drugiego z takim pytaniem:

Powiedz mi, czy ty naprawdę wierzysz w życie po urodzeniu?

– Tak, oczywiście. Wszyscy wiedzą, że istnieje życie po urodzeniu. Jesteśmy tutaj, aby stać się silni i gotowi do tego, co czeka nas dalej

Nonsens! Nie ma żadnego życia po narodzinach. Zresztą, jak niby miałoby to życie wyglądać? 


czwartek

Bierzmowanie w Parafii

Zapisy do nowej grupy Kandydatów 
tylko do końca października!
Konieczne spotkanie w kancelarii parafialnej rodziców z kandydatem: 
- wt, śr, czw od godz. 19:00, sobota od godz. 9:00.
Można umówić się telefonicznie: 502085443

poniedziałek

Radio Rodzina w naszej Parafii

Naszą Parafię odwiedził ks. Łukasz Romańczuk, który porozmawiał z księdzem proboszczem Grzegorzem Skałeckim, a także z przedstawicielami wspólnot parafialnych.

Audycję można wysłuchać TUTAJ.

czwartek

Wniebowzięcie NMP - Odpust Parafialny

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę.

Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało to święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy słowa: "Tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa".


Suma Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej będzie o godz. 12:30
nie będzie Mszy św. o godz. 11:30. Pozostałe Msze jak w każdą niedzielę. 

Po sumie odpustowej poczęstunek z atrakcjami - zbierane ofiary będą przeznaczone 
na uroczysty ornat z Maryją Wniebowziętą.


39. Piesza Pielgrzymka Wrocławska na Jasną Górę

2 sierpnia 2019 r. z Wrocławia wyrusza 39. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Radio Rodzina informuje Duchowych Pielgrzymów, że transmisja Mszy św. otwierającej Pieszą Pielgrzymkę Wrocławską z Katedry Wrocławskiej na antenie radia w piątek 2 sierpnia o godz. 6:00,

Transmisje wszystkich Mszy św. pielgrzymkowych dostępne TUTAJ.AUDYCJE W RADIU RODZINA

W dniach 2-9 sierpnia 2019 r. będą nadawane od godz. 13:10 oraz 20:30 na pasmach:
Brzeg – 94,0 FM
Kotlina Kłodzka – 107,2 FM
Kudowa Zdrój – 99,6 FM
Milicz – 88,5 FM
Strzelin – 94,8 FM
Świdnica – 98,1 FM
Wrocław – 92 FM
Wołów – 99,6 FM
oraz na stronie internetowej: www.radiorodzina.pl


środa

TRIDUUM PASCHALNE


Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym,ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ "Oblubieniec został zabrany". Wszędzie należy zachowywać post i wstrzemięźliwość w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania.

sobota

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
24 - 28 marca 2019 r.
w parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bagnie

ks. Przemysław Marszałek SDS – duszpasterz Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej

poniedziałek

ŚRODA POPIELCOWA

W najbliższą środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły – jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i alkoholu. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem odbędą się w następującym porządku:
- w Bagnie o godz. 8:00 i 18:00
- w Osolinie i Godzięcinie o godz. 16:30
- w Wielkiej Lipie o godz. 18:00. 


Intencje
sobota

Adoracja Najśw. Sakramentu

Jako przygotowanie do Wielkiego Postu, zapraszamy dziś (w niedzielę) na popołudniową adorację Najśw. Sakramentu do kościoła parafialnego w Bagnie. 
Proponujemy następujący plan adoracji:   
od godz. 12:30 do 13:00 – adoracja w ciszy;   
od godz. 13:00 do 14:00 – mieszkańcy Godzięcina i Mikorzyc;   
od godz. 14:00 do 15:00 – Osolin i Brzeźno;   
od godz. 15:00 do 16:00 – Osola i W. Lipa;   
od godz. 16:00 do 17:00 – Bagno i Morzęcin Mały.   
O godz. 17:00 – nabożeństwo przebłagalne i Msza św. o 17:30wtorek

KOLĘDA 2019

Zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę. Dziękujemy za wszystkie spotkania w Waszych domach: za wspólną modlitwę i za każdą rozmowę, za dzielenie się Waszymi sukcesami i troskami dotyczącymi życia oraz codziennego przeżywania wiary. Dziękujemy również z serca za złożone ofiary. Zostaną one wykorzystane na bieżącą działalność parafii, na ewangelizację oraz wsparcie koniecznych remontów.

środa

Podsumowanie roku 2018

Podsumowanie roku 2018
w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Bagnie.
Minął kolejny rok. Warto uświadomić sobie wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem w całym 2018 roku. Warto przypomnieć sobie wszystkie piękne chwile, dobre wydarzenia, działania...